Rotterdamse parkeeradministratie op de schop na kritiek ombudsman

(Persbericht 25 november 2013)

De gemeente Rotterdam is hard bezig om de dienstverlening rond de uitgifte van parkeervergunningen en andere parkeerproducten op orde te brengen. Dit blijkt uit een reactie van het college van burgemeester en wethouders op een kritisch rapport dat de gemeentelijke ombudsman op 3 juli van dit jaar over de uitvoering van het parkeerbeleid heeft uitgebracht.

Het gemeentebestuur heeft alle aanbevelingen van de ombudsman overgenomen, met uitzondering van de aanbeveling om de optie van een ‘parkeerbalie’ te onderzoeken. De gemeente zegt als alternatief daarvoor Case Management te willen inrichten, zodat incidentele klachten kunnen worden opgelost en ook structurele verbeteringen tot stand komen. Ook  is besloten de balie en de kas van Belastingen per 1 december 2013 te verhuizen naar de Stadswinkel Centrum, zodat er naast de telefonische frontoffice ook een fysieke balie  is, waar burgers en bedrijven met klachten over de parkeervergunningen terecht kunnen.

De raadscommissie Economie, Haven, Milieu en Vervoer buigt zich woensdagavond 27 november over het onderzoeksrapport ‘Parkeerservice 010; hoeveel sch(r)ijven?’en de schriftelijke reactie daarop van het college.

Het college zegt dat ze zich herkent in de conclusies van het onderzoek van de gemeentelijke ombudsman en de aanbevelingen onderschrijft. Ook uit eigen onderzoek van de gemeente zou gebleken zijn dat de uitvoering van het parkeerbeleid aan verbetering toe is.

Door recente maatregelen zou het aantal klachten al fors verminderd zijn: na een stijging van 1350 klachten in 2011 tot 1853 in 2012 verwachten B. en W. dat het aantal klachten in 2013 tot ongeveer 1000 beperkt blijft. De gemeente beheert alleen al 140.000 parkeervergunningen, waar per jaar zo’n 80.000 mutaties op plaats vinden. Het gaat vooral om aanvragen, opzeggingen, verhuizingen en wijziging van betaalgegevens.

Gemeentelijk ombudsman Anne Mieke Zwaneveld zegt tevreden te zijn over de reactie van het college en de maatregelen die de gemeente heeft genomen. “Het gaat natuurlijk om gigantische aantallen gegevens die steeds aangepast moeten worden. Dat leidt makkelijk tot administratieve fouten. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar ons onderzoek heeft aangetoond dat er structurele fouten in het systeem en de samenwerking zaten. Daar zijn heel wat burgers en bedrijven de dupe van geworden. Het is goed dat de gemeente dit nu serieus oppakt.

Wat merkt de burger daarvan? Zwaneveld: “Als je de informatie op facturen en incasso’s verbetert, dan roept dat veel minder vragen op. Als je als gemeente een fout maakt, zet dat dan snel recht en betaal binnen een redelijke termijn het geld terug. En als er veel klachten zijn, zorg dan dat ze snel en eenduidig afgehandeld worden. Mijn aanbeveling was om dat te doen bij een centrale parkeerbalie. Wat mij betreft kan dat ook een case manager zijn met een uitgebreid mandaat, die knopen door kan hakken. Ik verwacht de komende tijd vorderingen te zien”.