Rotterdamse ombudsman start onderzoek naar bescherming privacy van burgers die beroep doen op gemeente

De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld start op eigen initiatief een uitgebreid onderzoek naar de bescherming van de privacy van burgers, die in verband met sociale problemen een beroep op de gemeente Rotterdam doen. Dit heeft de ombudsman vandaag in een brief aan het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt. Zwaneveld vraagt zich af of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers voldoende gewaarborgd is.

Aanleiding vormen klachten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de nieuwe Jeugdwet. In die klachten gaven Rotterdammers aan dat zij zich gedwongen voelen om een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens – bijvoorbeeld medische gegevens, financiële gegevens, informatie over familierelaties en contacten met de buren – aan de gemeente te verstrekken, omdat zij anders geen ondersteuning krijgen. Ook is het Rotterdammers niet altijd duidelijk wat er met die gegevens gebeurt.

De Rotterdamse ombudsman gaat onderzoeken of de praktijk in Rotterdam in overeenstemming is met de landelijke en lokale spelregels. Ook legt de ombudsman de manier van omgang met persoonlijke gegevens van inwoners door de gemeente naast de maatlat van de landelijk geformuleerde behoorlijkheidsnormen voor de overheid.

Zwaneveld start direct met een analyse van de thans bekende klachten. Het onderzoek strekt zich voorts uit naar bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg betrokken organisaties en instellingen, waaronder de gemeentelijke vraagwijzers en wijkteams.

Het onderzoek neemt naar verwachting meer dan een half jaar in beslag. De resultaten worden in november bekend gemaakt.