Rotterdamse ombudsman onderzoekt afhandeling Wmo-aanvraag

(Persbericht 28 augustus 2015)

De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld stelt een onderzoek in naar de gang van zaken
rond de afhandeling van aanvragen van huishoudelijke hulp door de gemeente. Aanleiding is een klacht
over het uitblijven van noodzakelijke ondersteuning voor een ouder echtpaar in een hulpbehoevende
situatie.

De ombudsman denkt dat de klacht niet op zichzelf staat. Zwaneveld: “Ik krijg op dit moment een flink
aantal klachten over het uitvoeren van de Wmo in Rotterdam. Veel van deze klachten gaan over het
uitblijven van een beslissing op een aanvraag en het gebrek aan informatie door de gemeente”.

De klacht over het uitblijven van huishoudelijke verzorging is voor de ombudsman aanleiding om een
onderzoek te starten. “Het gaat in dit geval om een echtpaar waarvan de man niet alleen dementerend,
maar ook door een slechte fysieke gezondheid hulpbehoevend is. De vrouw kan de zorg niet alleen aan.
Zij kreeg sinds oktober 2014 hulp, maar de indicatie liep in april 2015 af. Ondanks een tijdige aanvraag
voor verlenging van de huishoudelijke verzorging en een ondersteunend advies van de huisarts, werd de
aanvraag afgewezen. Het lukten het echtpaar en de wijkverpleegkundige niet om contact met de
gemeente te krijgen. In verband met een aanvraag voor een rolstoel vond eind juli 2015 een tweede
huisbezoek plaats. In dat gesprek is volgens de klager door de gemeente gezegd dat het onbegrijpelijk
was dat verlenging van de huishoudelijke hulp was afgewezen. De klacht is bij mij ingediend omdat deze
mensen nu nog steeds zonder huishoudelijke hulp zitten”.

De gemeentelijke ombudsman heeft de schrijnende situatie van het echtpaar inmiddels bij de gemeente
aangekaart en gevraagd met spoed actie te ondernemen. Ook heeft Zwaneveld de gemeente
geïnformeerd dat zij een onderzoek naar de gang van zaken rond de afhandeling van deze en andere
WMO-aanvragen zal instellen.