Rotterdamse kinderombudsman pleit voor potje noodopvang minderjarige kinderen bij familie

Op advies van de Rotterdamse kinderombudsman praten Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de gemeente Rotterdam over de instelling van een apart potje voor de kosten van acute crisisopvang van kinderen buiten de officiële pleegzorg. Het gaat om situaties waarbij kinderen door familie of kennissen worden opgevangen.

Aanleiding is de klacht van een vrouw, die op verzoek van het voormalige bureau Jeugdzorg (nu JBRR) haar 3 minderjarige neefjes gedurende 4 maanden heeft opgevangen. De vrouw, die zelf van een bijstandsuitkering rond moet komen, kreeg geen financiële vergoeding, terwijl de verwachting was gewekt dat zij via JBRR wel een tegemoetkoming in de kosten zou krijgen. Zij kreeg ook geen geld van de familie voor de opvang van haar neefjes. Volgens JBRR komt het vaker voor dat de familie niet in de noodopvang van minderjarige kinderen kan of wil bijspringen.

De gemeentelijke kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld vindt het onredelijk om de kosten voor de opvang van de kinderen volledig op de tante af te wentelen, temeer omdat de vrouw van te voren had gezegd dat zij door haar financiële situatie maximaal 2 weken voor haar neefjes kon zorgen. Het ging niet alleen om eten en drinken, maar bijvoorbeeld ook om reiskosten naar school en de sportclubs van de jongens. Op nadrukkelijk verzoek van de jeugdbescherming is de noodopvang bij de tante verlengd. Uiteindelijk werd dit bijna 4 maanden. Zwaneveld heeft de aanbeveling gedaan om de tante financieel tegemoet te komen en JBRR heeft hier positief op gereageerd.

De gemeentelijke kinderombudsman vindt dat financiële problemen als gevolg van noodopvang bij familie of kennissen voorkomen moeten worden. Zwaneveld heeft bepleit dat er –wegens het ontbreken van een landelijke voorziening- bij de gemeente geld wordt gereserveerd om in toekomstige situaties noodopvang buiten de officiële pleegzorg mogelijk te maken. Zij wacht de uitkomst van de gesprekken af. De landelijke kinderombudsman, Marc Dullaert, heeft daarnaast laten weten de klacht van de Rotterdamse vrouw mee te nemen als signaal voor de landelijke politiek.

Voor de volledige, geanonimiseerde tekst van het rapport klik hier.