Rotterdam oordeel: informatie over huishoudelijke verzorging niet op orde

Met ingang van 22 april 2013 heeft de gemeente diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de huishoudelijke verzorging. Zo wordt er vanaf deze datum niet meer gewerkt met een indicatie naar aantal uren, maar met een indicatie naar resultaatsgebieden. De gemeente kijkt naar de resultaten die bereikt moeten worden, bijvoorbeeld een schoon huis of schone kleding.

Vanaf 22 april 2013 ontvangt de ombudsman de nodige klachten van ontvangers van de huishoudelijke verzorging, die met name gaan over het feit dat zij ineens minder uren aan huishoudelijke verzorging krijgen zonder dat zij hiervan op de hoogte waren.

De ombudsman start een onderzoek en constateert dat de communicatie op het gebied van de wijzigingen in de huishoudelijke verzorging niet op orde is geweest. Met name de communicatie op het gebied van de wijziging van het aantal uren aan huishoudelijke verzorging laat te wensen over. Op 18 april 2013 is aan de ontvangers van de huishoudelijke verzorging door de gemeente een brief gestuurd dat de huidige indicatie in stand zou blijven tot aan herindicatie en dat er dus niets zou wijzigen in het aantal uren. Toch werden de ontvangers van de huishoudelijke verzorging er vanaf 22 april 2013 mee geconfronteerd dat er wel een wijziging in het aantal uren werd doorgevoerd. Deze wijziging in het aantal uren werd aan de ontvangers van de huishoudelijke verzorging gecommuniceerd door de thuiszorgmedewerker.

Naar de ombudsman begrepen heeft, komt dit omdat er aanbieders van huishoudelijke verzorging waren die de indicatie al hadden omgezet naar de resultaatsgebieden, met als gevolg dat het aantal uren wijzigde. In het merendeel van de gevallen betekende dit overigens een vermindering van het aantal uren. Dat dit mogelijk zou kunnen gebeuren is door de gemeente niet aangegeven in de voornoemde brief van 18 april 2013.

De ombudsman concludeert dat de gemeente hiermee gehandeld heeft in strijd met het behoorlijkheidsvereiste van goede informatieverstrekking. De ombudsman heeft dit aangegeven aan de gemeente. Daarbij heeft hij ook zijn zorgen uitgesproken over de toekomst. Er staan namelijk nog een aantal grote stelselwijzigingen op stapel, waarbij goede communicatie vanuit de gemeente essentieel is. De gemeente heeft aangegeven in de toekomst meer aandacht te zullen besteden aan de communicatie. De ombudsman zal dit met grote aandacht blijven volgen.