Rotterdam moet noodsituaties onder aanvragers bijstand voorkomen

(Persbericht 14-8-2014)

De gemeente Rotterdam moet extra inspanningen leveren om noodsituaties bij mensen die een bijstandsuitkering aanvragen te voorkomen. De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld doet in een brief aan het college van burgemeester en wethouders een dringend beroep op de gemeente om de grote voorraad niet afgehandelde aanvragen te bekijken. In de gevallen waarin de beoordeling van de aanvraag te lang duurt dient – in overeenstemming met de wet – een voorschot te worden uitgekeerd. Naar het oordeel van de ombudsman duurt het vaak veel te lang voordat een beslissing of een voorschot volgt, waardoor tal van Rotterdammers in ernstige problemen komen.

Eind maart luidde de gemeentelijke ombudsman bij de presentatie van zijn jaarverslag 2013 de noodklok: het aantal klachten over het cluster Werk en Inkomen was drastisch toegenomen. “Het lijkt er op dat de gemeente de grip op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand kwijtraakt”, concludeerde Zwaneveld toen. De gemeente trok, bij monde van wethouder Struijvenberg, het boetekleed aan. In zijn brief van 9 juli 2014 aan de gemeenteraad noemt de wethouder de maatregelen die genomen zijn om de dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen te verbeteren. Hij beschrijft dat hij met behulp van veel nieuwe medewerkers, externe bureau’s, vereenvoudigde procedures en reorganisaties orde op zaken aan het stellen is. De wethouder achtte verdere maatregelen toen niet noodzakelijk.

Nu, nog geen maand later, heeft de gemeentelijke ombudsman een klachtonderzoek afgesloten met een rapport. Het ging om een aanvraag WWB en aanvragen van toeslagen die in juli 2013 waren gedaan, maar waar door Werk en Inkomen pas in april 2014 beslissingen op zijn genomen. Anne Mieke Zwaneveld beschrijft in haar onderzoek naar deze klacht dat er bij het aanvragen van een bijstanduitkering veel fout is gegaan: “Een gezin bleef maandenlang van inkomen verstoken en werd tot absolute wanhoop gedreven. De spanningen liepen zo hoog op, dat dit tot onbeheerste reacties van de man leidde en vervolgens tot onbehoorlijk en onprofessioneel gedrag van de behandelende ambtenaren. De afhandelingstermijn van de aanvraag WWB is in dit geval met meer dan een half jaar overschreden. Deze klacht is wat mij betreft op alle onderdelen gegrond. En zo heb ik nog veel meer van dit soort klachten in behandeling. Het aantal klachten dat bij mij wordt ingediend neemt ook zeker niet af”.

Anne Mieke Zwaneveld: “De gemeente heeft veel werk verzet om achterstanden weg te werken. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik kan niet voorbijgaan aan het feit dat nog steeds 30% van de telefoontjes bij Werk en inkomen niet opgenomen wordt, ruim 20% van de cliënten niet teruggebeld wordt als ze een vraag hebben gesteld, bij tenminste 20% van de aanvragen de afhandelingstermijn overschreden wordt terwijl er maandelijks grote hoeveelheden nieuwe klachten bij de gemeente binnenkomen. In mijn rapport doe ik de gemeente de aanbeveling om de afhandeling van de aanvragen te monitoren en maatregelen te treffen om de afhandelingstermijn te verkorten.  Als je nu in een noodsituatie zit, heb je niks aan de algemene belofte van de gemeente dat het in de toekomst allemaal beter wordt”.

—————————————–

Voor een samenvatting van de hierboven genoemde casus klik hier.

Voor de volledige rapportage met het oordeel van de ombudsman over deze klacht klikt u hier.