Rotterdam: klacht overlap parkeersectoren opgelost na interventie ombudsman

De heer R. benadert de ombudsman met een klacht over zijn parkeervergunning. Hij schrijft dat hij een parkeerboete heeft gekregen terwijl hij met zijn parkeervergunning geparkeerd stond in zijn straat. Naar aanleiding daarvan is de heer R. op onderzoek uitgegaan en hem is toen gebleken dat in de straat waar hij woont sprake is van een overlap van parkeersectoren. De straat is door een trambaan verdeeld in twee zijden. De ene zijde van de straat valt in zowel sector 72 als sector 73 en de andere zijde valt alleen in sector 72. De heer R. heeft van de gemeente een parkeervergunning voor sector 73 toegewezen gekregen. De heer R. stelt echter dat er in sector 72 meer parkeerplaatsen zijn en dat hij daarom graag zijn parkeervergunning omgezet wil hebben naar parkeersector 72.
De ombudsman constateert dat de klacht van de heer R. nog niet is behandeld door de gemeente en hij vraagt de gemeente hier alsnog toe over te gaan. De gemeente schrijft vervolgens dat er niet aan het verzoek van de heer R. kan worden voldaan omdat zijn huisadres in de systemen gekoppeld is aan sector 73 en daarom kan aan hem geen parkeervergunning voor sector 72 worden verleend. Daarnaast schrijft de gemeente geen reden te zien om in dit geval af te wijken van het geldende beleid.
De heer R. wendt zich opnieuw tot de ombudsman. Hij kan zich niet vinden in het antwoord van de gemeente omdat niet wordt ingegaan op zijn argument dat er sprake is van een overlap van de parkeersectoren. De ombudsman neemt de klacht van de heer R. in onderzoek en vraagt bij de gemeente meer informatie op. Zo vraagt de ombudsman op welk beleid de indeling van de parkeersectoren is gebaseerd en waarom, als er sprake is van een overlap in de parkeersectoren, het huisadres van de heer R. dan gekoppeld is aan sector 73 en niet aan 72.
De gemeente gaat in haar beantwoording aan de ombudsman in op het beleid rondom het verlenen van parkeervergunningen. Daarnaast geeft de gemeente aan in het onderhavige geval bereid te zijn om het gedeelte van de straat waar de heer R. woont te koppelen aan zowel parkeersector 73 als aan parkeersector 72. Dit betekent dat het voor de heer R. en de andere vergunninghouders uit dit gedeelte van de straat mogelijk wordt om aan beide zijden van de straat te parkeren. De heer R. geeft hierop aan tevreden te zijn met deze oplossing en de ombudsman sluit het dossier.

(dossier 2013.256)