Rotterdam heeft per 1 maart een nieuwe kinderombudsman

Rotterdam heeft een nieuwe kinderombudsman. De gemeenteraad heeft op donderdag 11 januari mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit benoemd tot plaatsvervangend gemeentelijke ombudsman, met als hoofdtaak kinderombudsman van Rotterdam. Ze gaat op 1 maart 2018 aan de slag.

De functie van kinderombudsman Rotterdam wordt sinds 1 januari 2015 vervuld door Anne Mieke Zwaneveld. Zij is sinds 2010 ombudsman Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast is Zwaneveld ombudsman in 7 andere Rijnmondgemeenten. In 4 daarvan, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen, is zij ook kinderombudsman.

“De rechten van kinderen en jongeren verdienen constante aandacht en het is nu tijd om de kinderombudsman van Rotterdam nadrukkelijker een eigen gezicht te geven ”, zo motiveert Zwaneveld haar voordracht voor de aanstelling van Goudsmit.

Stans Goudsmit (51 jaar) woont in Utrecht en is plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. Van 2012 tot medio 2017 maakte zij als fulltime lid van het College van de Rechten van de Mens deel uit van het algemeen bestuur. Zij was onder meer actief op de thema’s discriminatiebestrijding en de rechten van mensen met een beperking. Op dit moment werkt zij daarnaast als zelfstandig mediator. Verder is zij lid van de raad van toezicht van Defence for Children en buurtbemiddelaar in Utrecht.

Goudsmit studeerde van 1985 tot 1991 Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2003 tot 2004 volgde zij een postdoctorale opleiding tot mediator aan het ADR Instituut, eveneens in Amsterdam. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit bij de rijksoverheid.

(Foto: Michelle van Overdam)