Recht op vrijheid van meningsuiting

“Recht op vrijheid van meningsuiting”. Dat is de titel van het verhaal van de gemeentelijke ombudsman in de Rotterdamse kinderkrant Jong010 van oktober 2016. “De vrijheid van meningsuiting zorgt ervoor dat je veilig kunt vertellen wat je vindt zonder dat je bang hoeft te zijn dat je hiervoor wordt gestraft”, legt kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld uit.
Anne Mieke vi2016.10 Kinderombudsman - JPEG losse bijdragendt het heel belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt om zijn mening te geven. “Ik vraag daarom aan de overheid en aan instellingen om goed te luisteren naar de mening van kinderen”, zegt zij. “Kinderen kunnen naar mij toekomen als er niet goed naar hen wordt geluisterd. Ik zorg er dan voor dat er alsnog naar de kinderen wordt geluisterd.”

Eliot (8) en Juliet (9) denken na over de vraag of de gemeente kinderen mag verbieden om te demonstreren als hun buurthuis wordt gesloten.

Wil je weten wat hun antwoord is? Klik hier om het artikel in Jong010 te lezen.

Wil je ook de rest van de Rotterdamse kinderkrant lezen? Klik dan hier.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren