Recht op onderwijs

‘Recht op onderwijs”. Dat is de titel van het verhaal van de gemeentelijke ombudsman in de Rotterdamse kinderkrant Jong010 van juni 2016.

In een verdrag van de Verenigde Naties staan 40 kinderrechten. Eén van de rechten is dat ieder kind recht heeft op onderwijs.

“In Nederland is het basisonderwijs gratis en verplicht. De overheid moet er ook voor zorgen dat ieder kind daarna naar het middelbaar onderwijs kan. Dit recht zorgt er voor dat ieder kind gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen”, legt kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld uit.

“Sommige kinderen kunnen niet naar school, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn. Er zijn ook kinderen die niet naar school gaan omdat ze van school zijn gestuurd en geen andere school voor hen is. Ik zeg dan tegen de overheid dat ze een school moeten vinden of de kinderen op een andere manier onderwijs moeten geven”, vertelt Anne Mieke.

Enrico (10) en Niles (11) reageren op de vraag hoe zij het zouden vinden als ze niet naar de school mogen waar hun vrienden naartoe gaan.

Wil je weten wat het antwoord van Enrico en Niles is? Klik hier om het artikel te lezen.

Wil je ook de rest van de Rotterdamse kinderkrant lezen? Klik dan hier.