Recht op een fijne woonplek

Het recht een fijne woonplek. Daarover gaat het artikel van kinderombudsman Stans Goudssmit in de Rotterdamse kinderkrant Jong010 van december 2018.

Alle kinderen hebben rechten. De rechten van kinderen zijn opgeschreven in het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten zijn afspraken over hoe iedereen met kinderen moet omgaan.

Eén van de rechten is dat ieder kind recht heeft op een goede en veilige plek om te wonen. Kinderombudsman Stans Goudsmit praat daarover met de leerlingen van groep 5b van basisschool Het Kompas in Rotterdam.

“Ieder kind heeft ook recht op goede leefomstandigheden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat kinderen bijvoorbeeld recht hebben op een huis, kleding, onderwijs en voldoende eten en drinken. Ouders moeten daarvoor zorgen. De overheid moet ouders helpen als het niet lukt. De overheid kan ouders bijvoorbeeld een veilig huis en voldoende eten geven”, legt Stans uit.

De kinderen uit de klas vertellen wat zij vinden dat er zou moeten gebeuren als ouders met hun kinderen op straat gezet dreigen te worden.

Wil je weten wat ze zeggen? Klik hier om het artikel in Jong010 te lezen.

Wil je ook de rest van de Rotterdamse kinderkrant lezen? Klik dan hier.