Recht op bijzondere zorg

‘Recht op bijzondere zorg’ is de titel van het artikel van de gemeentelijke kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in de Rotterdamse kinderkrant Jong010 van februari 2017. Eén van de rechten in Nederland is namelijk dat ieder kind recht heeft op bijzondere zorg, als hij of zij dat nodig heeft.

2017.02 Kinderombudsman - JPEG losse bijdrageDat geldt in het bijzonder als een kind een geestelijke of lichamelijke beperking heeft. “Voor kinderen met een handicap is het vaak lastig om met bepaalde dingen mee te doen. Bijvoorbeeld met een spel of met sportles. Soms is het zelfs lastig om naar school te gaan. Extra hulp zorgt ervoor dat deze kinderen makkelijker mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten”, legt Anne Mieke uit.

Soms krijgt een kind niet de hulp die het nodig heeft. Dat kunnen de ouders of anderen bij de kinderombudsman melden. “Als een gehandicapt kind bijvoorbeeld niet naar school kan omdat hij niet genoeg hulp heeft, dan zeg ik tegen de gemeente dat ze verplicht zijn om dat kind te helpen”, zegt Anne Mieke.

Cleo (11) en Hero (12) denken na over de vraag wat je kunt doen als twee dove kinderen met een spelletje mee willen doen. Ze kunnen jou niet horen. Hoe zorg je dan dat je toch samen kunt spelen?

Wil je weten wat ze zeggen? Klik hier om het artikel in Jong010 te lezen.

Wil je ook de rest van de Rotterdamse kinderkrant lezen? Klik dan hier.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren