Reactie GRJR op aanhoudende zorgen over de jeugdhulp

Wat gaat de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) doen om mijn aanhoudende zorgen over de jeugdhulp te verminderen? Op 25 oktober 2021 schreef ik samen met de gemeentelijke kinderombudsmannen van Amsterdam e.o. en Den Haag e.o. een brief met onze zorgen aan de commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Onze grootste zorg is en blijft de lange wachttijd in de jeugdhulp.

De inhoud van de brief heb ik toegelicht aan een aantal leden van de GRJR. De GRJR koopt voor 15 gemeenten in de regio Rotterdam gemeenschappelijk jeugdhulp in. Ik herhaalde mijn zorgen. Ik zie geen verbetering in de wachttijd voor de gespecialiseerde jeugdhulp. En daar komt een nieuwe zorg bij: oplopende wachttijden bij het wijkteam. Afgelopen week kreeg ik ook een schriftelijke reactie van de GRJR.

De GRJR geeft aan in 2021 fors geïnvesteerd te hebben om de wachttijden tegen te gaan. Dat heeft geleid tot een daling in 2021, aldus de GRJR. Streven is om eind 2022 jeugdigen binnen drie maanden gespecialiseerde jeugdhulp te bieden (of sneller als nodig). De GRJR deelt mijn zorgen over het ontbreken van overbruggingshulp tijdens het wachten. Extra inzet bij de wijkteams en bij de praktijkondersteuning van de huisarts moet dit gat gaan dichten. Ten aanzien van mijn zorgen rond de aanvraag van een PGB (duurt veel te lang, wordt onnodig ingewikkeld gemaakt) benadrukt de GRJR te willen zorgen dat er geen ongelijkheid is tussen mensen die kiezen voor Zorg in Natura of een PGB. Tot slot erkent de GRJR dat kinderen en hun ouders tijdens het wachten beter geïnformeerd moeten worden.

Ik zal de toegezegde ontwikkelingen hoopvol én kritisch blijven volgen.

De brief vind je hier: Brief GRJR