Re-integratie ten koste van huidige baan?

(samenvatting dossier 2015.540)

De heer H. is werkzoekend en krijgt bijstand in de vorm van een lening van de gemeente Vlaardingen. Hij werkt mee aan een re-integratietraject bij Baanbrekend. Daar wordt met hem gesproken over een fulltime baan voor de duur van 3 maanden. De heer H. is bang dat hij na afloop weer werkloos thuis komt te zitten, terwijl hij op dat moment een veelbelovende parttime baan heeft. Baanbrekend beëindigt het traject en vraagt de gemeente Vlaardingen om te overwegen de heer H. te korten op zijn uitkering. Tijdens een hoor- en wederhoorgesprek moet de heer H. zich verantwoorden. In de gespreksbevestiging moet hij akkoord gaan met een nieuw re-integratietraject. Hij doet dit, maar vindt dit een rare gang van zaken. Op dat moment was nog niet duidelijk of er consequenties waren voor zijn uitkering. De gemeente ziet af van een maatregel, omdat er geen concreet baanaanbod is gedaan. In de toekomst is een maatregel echter niet uitgesloten.

De heer H. wendt zich tot de ombudsman. Mag hij wel zo onder druk gezet worden om een parttime baan op te zeggen voor een kortdurende fulltime baan? De ombudsman doet onderzoek en oordeelt dat dit in zijn geval onbehoorlijk is. De gemeente heeft namelijk zelf met Baanbrekend afgesproken dat het moet gaan om een baan van minimaal 6 maanden. Wat betreft het hoor- wederhoor gesprek erkent de gemeente dat het anders had gekund. Het was transparanter en correcter als het hoor- en wederhoorgesprek los stond van een gesprek over een nieuw re-integratietraject. De ombudsman vindt het daarnaast belangrijk dat uitkeringsgerechtigden weten dat het niet verplicht is om een gespreksbevestiging te ondertekenen. De gemeente behoort hen daarover te informeren.