Rapport ombudsman over verkoop recreatieoord Hoek van Holland is openbaar

Op 1 juli 2021 publiceert de ombudsman zijn oordeel over de manier waarop het college van B en W zijn beslissing tot verkoop van het recreatieoord Hoek van Holland heeft voorbereid. Hij oordeelt dat de 130 klachten hierover, die vooral gaan over het onjuist of te laat informeren van de recreanten en het niet inventariseren en meewegen van hun belangen door de gemeente, gegrond zijn.  De ombudsman geeft aanbevelingen voor het voorbereiden van een nieuwe beslissing over de toekomst van het oord.

U vindt het rapport met de titel ‘Van recreant tot participant’  hier.