Privacy van Rotterdamse thuisonderwijs-kinderen en hun ouders geschonden

(Samenvatting dossier 2015.1413 + bijlage raadsbrief Nieuw beleid vrijstelling 5 onder b)

Sinds jaar en dag geeft een aantal ouders in Nederland zelf onderwijs aan hun kinderen, die gaan dan niet naar school. Meestal is dat in verband met een religieuze overtuiging of levensbeschouwing. Daar is ook een wettelijke basis voor; onder bepaalde omstandigheden moet de overheid dat respecteren. De ouders moeten wel een kennisgeving aan de gemeente sturen. De gemeente moet dan wel bekijken of er al dan niet sprake is van schoolverzuim.

De gemeente Rotterdam heeft begin 2015 haar beleid veranderd. De gemeente vindt thuisonderwijs in Rotterdam onnodig en onwenselijk, omdat er veel schoolkeus is in Rotterdam en omdat er geen controle is op thuisonderwijs.

De Rotterdamse ouders, die hun kinderen thuisonderwijs geven, vanwege hun geloof of levensbeschouwing, dienen in 2015 klachten in bij de ombudsman.

De ouders zijn erachter gekomen dat de wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg hun kinderen had laten screenen bij het CJG, JBRR, het Veiligheidshuis Rotterdam en de Raad voor de Kinderbescherming.

De uitkomsten van deze screening, maar ook de religieuze overtuiging van de ouders, of welke levensbeschouwing ze aanhangen deelt de wethouder anoniem met de gemeenteraad.

De ouders vinden dat hun privacy en die van hun kinderen is geschonden.

De gemeentelijke kinderombudsman oordeelt na onderzoek dat dit met de screening inderdaad het geval is.

Er was geen directe aanleiding voor een screening en het beroep op de Wet publieke gezondheid kan de ombudsman niet volgen.

De thuisonderwijs-ouders klagen ook dat de gemeente hen anders dan voorgaande jaren behandeld heeft. Toen hoefden ze alleen een kennisgeving op te sturen.

Nu wil de gemeente dat de ouders met de gemeente komt praten over hun kennisgeving.

De gemeente dreigt met een proces-verbaal en een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming, als de ouders niet komen praten met ambtenaren van de gemeente over hun geloof en over het onderwijs dat ze geven.

De ouders vinden dat zij het onderwijs aan hun kinderen erg serieus nemen en dat de gemeente zich met haar nieuwe beleid niet aan de wet houdt.

Omdat een voorzieningenrechter zich over deze kwesties uitsprak en de ouders in beroep zijn gegaan tegen dit vonnis, mag de gemeentelijke kinderombudsman geen oordeel geven over die klachten.

De ombudsman vraagt de gemeente en de ouders wel om in het belang van de kinderen anders met elkaar om te gaan.