Prijs voor een dagplaats op de markt

Mevrouw R. heeft een klacht bij de ombudsman ingediend omdat zij vindt dat zij door de gemeente Rotterdam niet goed geïnformeerd is over de kosten van een standplaats op de markt.

Mevrouw R. verkoopt warme snacks en drankjes op verschillende markten in Nederland. In Rotterdam heeft zij zich met een verkoopwagen ingeschreven op twee markten: de zondagmarkt aan de Binnenrotte en de woensdagmarkt aan het Afrikaanderplein. Mevrouw R. heeft een kleine verkoopwagen van waaruit zij de warme snacks en drankjes verkoopt. Haar verkoopwagen is ongeveer 2 meter lang. Door de afmetingen van de verkoopwagen heeft zij voor een standplaats niet meer ruimte nodig dan 8 m2. Mevrouw R. verwacht, gezien de grootte van haar verkoopwagen,  dat zij moet betalen voor 8 m2,  zij krijgt echter een rekening van de gemeente voor een standplaats van 30 m2, de maximale prijs. Als mevrouw R. had geweten dat zij de maximale prijs moest betalen dan had zij zich wellicht nooit ingeschreven voor de markten in Rotterdam.

Toen mevrouw R. zich inschreef voor een standplaats op de twee markten is aan haar niet verteld dat zij als meeloper altijd de maximale prijs voor een standplaats van 30m2 moet betalen. Een meeloper is iemand die nog geen vaste plaats heeft op de markt en zich ’s ochtends meldt bij de marktmeester. De marktmeester kijkt of er een plaats vrij is en verdeelt de plaatsen. Mevrouw R. had de informatie over de markttarieven op de site van de gemeente ook goed gelezen, maar uit deze informatie niet kunnen afleiden dat zij voor een standplaats altijd de maximale prijs moet betalen ongeacht de grootte van haar verkoopwagen. Zij kwam daar pas achter toen zij met haar verkoopwagen op de markt stond en de marktmeester kwam afrekenen.

De ombudsman heeft de klacht van mevrouw R. in behandeling genomen en is tot het oordeel gekomen dat de gemeente niet behoorlijk heeft gehandeld. De ombudsman geeft de gemeente in overweging te bezien of het mogelijk is de tekst op de gemeentelijke website markttarieven zodanig aan te passen dat duidelijker is welke prijs de gemeente berekent voor een dagplaats op de zondag- en themamarkten en daarbij uitdrukkelijk een minimumprijs voor een dagplaats te vermelden. De gemeente reageert positief op de aanbeveling van de ombudsman en laat de ombudsman weten dat de gemeente de aanbeveling om de tekst op de website aan te passen overneemt. Daarnaast zal de gemeente de informatieverstrekking aan de balie kritisch doornemen. De ombudsman waardeert de reactie van de gemeente.