Persoonlijk gesprek heeft voorkeur bij klachten over gemeente

Klachten over de gemeente bespreken de inwoners van Westvoorne het liefst in een persoonlijk gesprek. De meeste klachten worden namelijk ingediend tijdens het maandelijks spreekuur van de ombudsman. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2017 van de gemeentelijke ombudsman.

Direct contact spreekt aan
“Ik ben blij dat het spreekuur zo goed wordt bezocht”, zegt ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. “De mogelijkheid om via direct contact je verhaal te doen spreekt mensen kennelijk aan”.

Aantal klachten blijft constant
Het aantal klachten in 2017 week nauwelijks af van het jaar daarvoor. In 2017 ontving de ombudsman in totaal 28 vragen en klachten. Daarvan werden er 14 als officiële klacht geregistreerd. De overige konden direct telefonisch worden afgehandeld. Dat is vergelijkbaar met de situatie in 2016 (15 geregistreerde klachten).

Grote diversiteit aan klachten
Veel klachten gingen over situaties in de directe woonomgeving. Zo ontving de ombudsman klachten over de inrichting van straten of de aanleg van parkeerplaatsen in de eigen wijk. Ook conflicten tussen buren waren regelmatig de kern van het probleem waarover de ombudsman werd benaderd. “Bij burenruzies is mijn rol beperkt”, verklaart Zwaneveld. “Ik stuur mensen nooit met lege handen weg. Ik bespreek de problemen en wijs ze op de mogelijkheden.’’

Bejegeningsklachten lastig te behandelen
Ook wordt de ombudsman wel eens geconfronteerd met klachten over de manier waarop inwoners worden bejegend door ambtenaren van de gemeente. Deze klachten zijn niet gemakkelijk te behandelen. Vaak is het probleem dat de klachtbehandeling lang duurt en dat het woord van de één tegenover het woord van de ander staat.

Tien gouden regels
De ombudsman heeft in 2017 daarom op eigen initiatief een onderzoek verricht naar de behandeling van deze klachten. In dat rapport biedt de ombudsman “10 gouden regels” voor een doeltreffende aanpak van deze soort klachten.
De ombudsman adviseert de gemeente deze regels in de praktijk toe te passen.

De volledige tekst van het jaarverslag is te vinden op de website www.ombudsmanwestvoorne.nl.