Inwoners Capelle klagen opvallend weinig over gemeente

(persbericht 1 juni 2012)

Inwoners van Capelle aan den IJssel klagen relatief weinig over het optreden van de gemeentelijke diensten. Althans, als je uitgaat van de klachten die de gemeentelijke ombudsman bereiken. Waar in het naburige Rotterdam één op de 500 bewoners zich onbehoorlijk behandeld voelt door de gemeente, ziet in Capelle slechts één op de 1.700 mensen aanleiding zich bij de ombudsman te beklagen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. Zij concludeert dat de gemeente Capelle haar zaakjes goed op orde heeft.
Die conclusie is niet alleen gebaseerd op het geringe aantal klachten (38 op 66.000 inwoners) in het verslagjaar, maar ook op haar ervaringen met de interne klachtenfunctionarissen van de gemeente. “Klagers die ik naar de gemeentelijke afdelingen verwijs, omdat die eerst in de gelegenheid moeten worden gesteld om de klacht zelf op te lossen, zie ik zelden terug. Ook in de gevallen dat ik uitgebreider onderzoek nodig acht, pakt de gemeente de klachten goed op”, aldus Zwaneveld.

De meeste klachten gaan over de diensten met de meeste publiekscontacten: Sociale Zaken, Stadsbeheer en Administraties (o.a. gemeentelijke belastingen).

Uitgangspunt voor de gemeentelijke ombudsman is dat de gemeente iedereen serieus neemt en met respect behandelt. Zwaneveld: “Het overheidsoptreden moet niet alleen rechtmatig, maar ook steeds behoorlijk zijn. Voor de juridische kant van een geschil met de gemeente kun je als inwoner of ondernemer naar de rechter stappen. Maar als je vindt dat je onbehoorlijk behandeld bent, kun je een beroep doen op de gemeentelijke ombudsman. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente slordig met je belangen omgaat, steeds te laat of helemaal niet reageert, verkeerde of onvolledige informatie verstrekt of wanneer je aan de telefoon of het loket van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De rechter en de ombudsman vullen elkaar goed aan in het Nederlandse rechtssysteem”.

Het jaarverslag 2011 van de gemeentelijke ombudsman wordt dinsdagavond 12 juni behandeld in de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (aanvang 20.00 uur).