Aantal klachten Sociale Zaken Capelle aan den IJssel houdt aan

(Persbericht 23 maart 2015)

De afdeling Sociale Zaken is ook in 2014 de grootste ‘leverancier’ van klachten over de gemeente Capelle aan den IJssel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman. Na een verdubbeling van het aantal klachten in 2013 ten opzichte van 2012 bleef het aantal klachten over de sociale dienst het afgelopen jaar vrijwel gelijk. De meeste klachten werden na overleg met de gemeente intern opgelost. Naar 6 klachten heeft de ombudsman een (voor)onderzoek ingesteld. Hiervan werd er uiteindelijk slechts één gegrond verklaard.

Vorig jaar verklaarde ombudsman Anne Mieke Zwaneveld al dat de oorzaak van het grotere aantal klachten vooral bij de economische crisis moet worden gezocht. “De laatste jaren zijn steeds meer mensen afhankelijk geworden van een uitkering. Tegelijk worden de wettelijke eisen strenger en de handhaving strikter. De mensen die de gevolgen hiervan ondervinden zoeken een uitlaatklep voor hun frustratie. Als er iets in hun contacten met de gemeente niet goed loopt, dan is men sneller geneigd om een klacht in te dienen. Soms terecht, maar vaak ook niet”, aldus Zwaneveld.

In de meeste gevallen lost de gemeente de klachten -eventueel na overleg tussen de ombudsman en de gemeentelijk klachtencoördinator- zelf op. Zwaneveld: “We hebben goed contact met de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur. Onze ervaring is dat de klachten snel en adequaat afgehandeld worden. Dat wil niet zeggen dat iedereen die klaagt tevreden is met het antwoord. Sommige besluiten komen gewoon hard aan, ook al staat de gemeente wettelijk volkomen in haar recht”.

De ombudsman verwacht dat het aantal klachten de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen: “De gemeenten krijgen steeds meer taken, zoals de zorg- en welzijnstaken, die per 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd. De effecten vallen nu nog mee, maar als in de loop van het jaar veel zorgcontracten met cliënten aflopen, dan kan het best spannend worden. De gemeente Rotterdam heeft hierop geanticipeerd door aparte meldpunten voor zorg en jeugdhulp bij de gemeentelijke ombudsman onder te brengen. Zo houden wij de vinger aan de pols”.

Jaarverslag 2014 Capelle aan den IJssel