Paspoortaffaire

De afgelopen weken heb ik opvallend veel klachten ontvangen over het maken van een afspraak in de stadswinkels van de gemeente Rotterdam. De klachten gaan er over dat het lang duurt voor er een afspraak gemaakt kan worden. Soms duurt het langer dan een maand, wat vervelende gevolgen kan hebben. Hoe komt dit eigenlijk?

Sinds 9 maart 2014 is een paspoort dat daarna wordt uitgegeven 10 jaar geldig. Daarvoor was dat 5 jaar. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit op 10 januari 2014 bekend gemaakt. Hoewel het nieuwe reisdocument duurder is geworden (maximaal € 66,96 in plaats van €  50,35) is het goed nieuws voor de meeste mensen! Het nieuwe paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar blijven overigens 5 jaar geldig. Ik kan me voorstellen dat het gezicht van kinderen in 10 jaar tijd zoveel verandert, dat de foto op het paspoort weinig gelijkenis meer vertoont en dat tot problemen kan leiden bij de douane.

Terug naar de wachttijd van meer dan een maand: veel mensen hebben gewacht tot na 9 maart met het aanvragen van een nieuw paspoort. Verstandig, want het is dan twee keer zo lang geldig en kost veel minder dan het dubbele. Maar de stadswinkels kunnen het aantal afspraken niet aan! De leverancier van de paspoorten is ook in de problemen gekomen en doet er langer over dan normaal om een paspoort te leveren. Aan dat laatste kan de gemeente niks doen.

Op de site van de NOS is te lezen dat meerdere gemeenten in de problemen zijn gekomen, maar dat de problemen in Rotterdam het grootst zijn. De gemeente Rotterdam heeft op 31 maart 2014 maatregelen aangekondigd. De openingstijden van bepaalde stadswinkels zijn verruimd en er zijn meer afspraakmogelijkheden voor het aanvragen en afhalen van paspoorten. Wel kan het zijn dat mensen naar een andere stadswinkel moeten uitwijken.

Uiteraard ben ik tevreden dat de gemeente maatregelen heeft genomen. Toch wil ik twee kritiekpunten laten horen. Ten eerste lijkt het erop dat de extra afspraken voor de paspoorten (tenminste deels) ten koste gaan van de mogelijkheden voor het maken van andere afspraken bij de stadswinkels. Wordt het ene gat met het andere gat opgevuld?
Mijn tweede punt en fundamenteler van aard : hoe komt het dat de gemeente pas maatregelen gaat nemen, als de wachttijd is opgelopen tot ruim een maand? Op 10 januari 2014 was immers al bekend dat de geldigheidsduur van een paspoort zou gaan verdubbelen. Met een klein beetje psychologie had kunnen worden voorspeld dat de calculerende burger nog even wacht met het verlengen van zijn paspoort. Mogen u en ik verwachten dat gemeente hier van tevoren al over nadenkt?