Parkeeroverlast, een bewonersenquête en klachten in de wijk Veerse Heuvel

(Samenvatting dossier 2013.1002 + bijlage parkeertellingen)

Op 15 december 2011 neemt de gemeenteraad van Rotterdam de motie “De buurt bestuurt en ….parkeert daarna zijn auto” aan. Naar aanleiding van deze motie zijn met de gemeenteraad afspraken gemaakt over het proces om betaald parkeren in te voeren. Zo moet uit parkeertellingen blijken dat er een parkeerdruk van meer dan 85% is en moet 50% van de bewoners en bedrijven positief tegenover betaald parkeren staan.

Beide resultaten moeten voor advies aan de deelgemeente worden voorgelegd. Alles tezamen is de basis voor de afweging om al dan niet betaald parkeren in te voeren.

De bewoners van de wijk Veerse Heuvel in Prins Alexander ervaren al jaren parkeeroverlast en zij klagen daarover bij de deelgemeente. Ze denken dat dit komt door reizigers die gratis in hun wijk parkeren en vervolgens verder reizen via het metrostation Capelse Brug.

De bewoners vinden dat ze aan het lijntje worden gehouden, dat er ten onrechte geen inventarisatie wordt gemaakt van mogelijke (verkeerskundige) oplossingen en dat de bewonersenquête ondeugdelijk is uitgevoerd.

De ombudsman besluit aanvullend op de klachten van de bewoners een onderzoek te doen naar de procedure omtrent de besluitvorming om geen betaald parkeren in te voeren in de wijk Veerse Heuvel.

De ombudsman vindt dat de gemeente tijdens het onderzoek naar de klacht voldoende aanvullende informatie heeft gegeven en dat de toenmalige deelgemeente wel voldoende naar de bewoners heeft geluisterd.

Tijdens het onderzoek blijkt dat er wel parkeertellingen zijn gedaan, maar dat er geen documenten zijn waaruit blijkt dat de parkeertellingen betrokken zijn bij het advies van de toenmalige deelgemeente aan de wethouder.

De resultaten van de parkeertellingen zijn voor de ombudsman niet duidelijk. Het is duidelijk op welke data in 2012 en in welke straten deze parkeertellingen zijn gehouden.

Omdat er inmiddels weer 4 jaar zijn verstreken en de bewoners nog steeds klagen, beveelt de ombudsman de gemeente aan om deze klacht als een herhaald verzoek tot een onderzoek naar het instellen van betaald parkeren in de wijk Veerse Heuvel te behandelen.
Dat betekent opnieuw een bewonersenquête en parkeertellingen en een advies van de gebiedscommissie, op basis waarvan het college opnieuw een besluit neemt over het al dan niet invoeren van betaald parkeren.

Wordt vervolgd.