Parkeerleed

Velen die parkeren via een telefonische aan- en afmelding zullen dit herkennen: je doet boodschappen of andere zaken en teruglopend naar je geparkeerde auto meld je je alvast af. Dit doet ook de heer T.

De heer T. heeft op 30 mei 2013 zijn auto geparkeerd in Rotterdam. Om het parkeergeld te betalen had hij zich telefonisch aangemeld. Terwijl hij terugliep naar zijn auto, was hij zich aan het afmelden. Hij meldde zich af om 21.28:37 uur. Op dat moment zag hij dat er een parkeercontroleur bij zijn auto stond die bezig was om aan hem een parkeerboete uit te schrijven.

De heer T. vertelt aan de parkeercontroleur dat hij zich zojuist heeft afgemeld. De parkeercontroleur zegt dat hij de situatie van de heer T. begrijpt, maar de parkeerboete was om 21.29 uur al uitgeschreven. Hij adviseert de heer T. bezwaar te maken tegen de boete. Zijn bezwaar tegen de boete zal dan hoogstwaarschijnlijk gegrond worden verklaard en worden vernietigd.

De heer T. maakt bezwaar tegen de boete, maar ondanks zijn uitleg in zijn bezwaar wordt dit niet gegrond verklaard en moet hij de boete betalen. De heer T. vindt dit alles zeer onredelijk en wendt zich tot de ombudsman. Hij klaagt over deze onredelijke uitkomst van zijn bezwaar. Hij heeft misschien juridisch geen gelijk maar het gaat de heer T. er vooral om dat hij de gang van zaken buiten proporties vindt, zeker ook gezien wat de stadswacht hem heeft gezegd.    

 Op 12 juli 2013 stuurt de gemeentelijke ombudsman de klacht van de heer T. naar de gemeente met het verzoek om de klacht in behandeling te nemen en te kijken of het mogelijk is om de klacht naar tevredenheid van de heer T. op te lossen.

Vier weken later ontvangt de ombudsman bericht van de gemeente. Er is onderzoek gedaan naar de klacht en er is met de betreffende stadswacht die de boete heeft opgelegd, gesproken. Op grond van dit onderzoek besluit de gemeente om de parkeerboete alsnog te vernietigen. Door tussenkomst van de ombudsman is de klacht van de heer T.  naar zijn tevredenheid opgelost en sluit de ombudsman het dossier.