Parkeerdruk in het Liskwartier

(samenvatting dossier 2015.1084)

De heer G. woont in het Liskwartier. Als hij ’s avonds of ’s nachts thuis komt uit zijn werk, vindt hij vaak geen parkeerplek. Soms zet hij zijn auto dan op de stoep. Dit levert hem in korte tijd 3 boetes op. De heer G. betaalt deze boetes, maar vindt dat zijn auto niet gevaarlijk en ook niet hinderlijk geparkeerd stond. Hij ziet auto’s die op dezelfde plek staan, waar de gemeente geen boete voor schrijft. Is de gemeente minder streng geworden? De gemeente laat weten dat zij op de hoogte is van de parkeersituatie, maar dat zij tegen alle overtredingen moet optreden, zeker waar het gaat om hinderlijke of gevaarlijke situaties. De gemeente adviseert de heer G. om zijn auto na werktijd in een naburige sector te parkeren. De heer G. voelt zich niet serieus genomen en benadert de ombudsman.

De ombudsman vraagt de gemeente naar parkeertellingen in het Liskwartier. De andere parkeersector, waar de gemeente de heer G. naar verwijst, blijkt ook ‘vol’. De parkeerdruk is hoog, vooral in de avonden en de nachten. Kan de heer G. daar toch een plek vinden, dan is het zeker 10 minuten lopen naar zijn huis. De ombudsman vindt dat de gemeente geen goed alternatief biedt. Ook lijken er al 5 jaar geen parkeertellingen meer uitgevoerd. De ombudsman vindt een onderzoek uit 2012, dat door de gemeente Rotterdam zelf is uitgevoerd. In dit onderzoek werd de hoge parkeerdruk in het Liskwartier bevestigd en werden een aantal mogelijke oplossingen voorgesteld. Een deel van de bewoners had actief meegedacht over deze oplossingen. Wat is er met deze oplossingen gebeurt?

De ombudsman doet 2 aanbevelingen. De ombudsman wil dat de gemeente Rotterdam parkeertellingen uitvoert (meten is weten) en daarna in overleg met de bewoners een aantal oplossingen uitwerkt die leiden tot concrete maatregelen. De gemeente reageert daarop dat er al een pakket maatregelen wordt voorbereid. Na groen licht van de gebiedscommissie start de gemeente een experiment. De gemeente belooft en noemt concrete maatregelen in het Liskwartier. In 2016 staan er ook nog parkeertellingen op de agenda. De ombudsman vindt dat de gemeente met deze maatregelen voldoende aan zijn aanbevelingen tegemoet komt.

Wat betreft de boetes oordeelt de ombudsman dat de gemeente in sommige situaties wellicht soepeler optreedt, maar dat de heer G. daar geen rechten aan kan ontlenen. Hij stond geparkeerd op plekken waar dat niet mag en daarmee nam hij een risico.