Overlastgevende rateltikker

De heer M. schrijft de ombudsman omdat hij veel geluidsoverlast ervaart van zogenaamde ‘rateltikker’ bij de kruising bij zijn woning. Een rateltikker is een geluidshulp bij een verkeerslicht. De rateltikker tikt wanneer het verkeerslicht op rood staat en ratelt wanneer het verkeerslicht op groen staat. Dit dient als hulp voor blinden en slechtzienden die de kleuren van het verkeerslicht niet kunnen onderscheiden.

De heer M. schrijft dat de rateltikker bij de kruising bij zijn woning onophoudelijk blijft tikken, ook ’s nachts. De heer M. heeft hier last van en zou graag meer informatie willen over hoe een rateltikker werkt en ingesteld moet worden. Daarom heeft hij bij de gemeente melding gemaakt van deze situatie. Hij ontvangt bericht van de gemeente dat de melding is ontvangen. Vrij snel daarna ontvangt hij ook bericht dat de melding door de gemeente is afgehandeld.  De heer M. schrijft echter dat hij helemaal geen reactie heeft gehad van de gemeente en dat er nog niets in de situatie is veranderd. Daarom dient hij een klacht in bij de ombudsman.

Al eerder heeft de ombudsman geconstateerd dat als er via de website www.rotterdam.nl een melding over de buitenruimte wordt gedaan, deze melding als ‘afgehandeld’ wordt geregistreerd als de melding is doorgegeven aan de afdeling binnen de gemeente die ermee aan de slag moet. Degene die de melding gemaakt heeft, krijgt op het moment dat hij de status van zijn melding via internet bekijkt dus het bericht dat de melding is afgehandeld maar ziet daar in de praktijk niets van. Dit levert begrijpelijkerwijs verwarring op.

De ombudsman vindt het belangrijk dat de gemeente eerst in de gelegenheid wordt gesteld om op de klacht van de heer M. te reageren. Daarom stuurt de ombudsman de klacht naar de gemeente. Een week later wordt er al door de gemeente actie ondernomen naar aanleiding van de klacht. Een medewerker van de gemeente belt de heer M. om uitleg te geven over de werking van de rateltikkers.

Daarnaast heeft de gemeente bij de heer M. informatie opgevraagd over de precieze locatie van de overlastgevende rateltikkers. Deze rateltikkers zijn vervolgens gecontroleerd. Bij deze controle blijkt dat alle aanwezige rateltikkers inmiddels alweer werkten en dat het geluidsniveau goed was ingesteld. De melding was dus uiteindelijk wel afgehandeld. Dit was alleen niet aan de heer M. gecommuniceerd.