Overlast kersenbomen

De heer V. richt zich tot de ombudsman met een klacht over de gemeente Spijkenisse (nu Nissewaard). De heer V. heeft een aantal jaren overlast van kersenbomen die op 2 meter afstand van zijn woning op gemeentegrond staan. De kersenbomen veroorzaken overlast in en om het huis van de heer V. Alles zit onder de rode kersentroep: tegels, tuinmeubilair, gordijnen, zonwering, houtwerk, auto, kleding en schoenen. De heer V. heeft de gemeente diverse malen aangesproken, zowel schriftelijk als persoonlijk, over de overlast en de gemeente gevraagd met een oplossing te komen.  Ook heeft hij voorgesteld de kersenbomen te verplaatsen. De gemeente heeft in het bomenbeheerplan opgenomen dat vruchtdragende bomen een verrijking zijn van het stadsbeeld en een belangrijke voedselbron zijn voor met name vogels. De gemeente is van oordeel dat beperkte overlast van vruchten geen reden is over te gaan tot het kappen van bomen. De  ombudsman heeft begrip voor de visie van de gemeente dat bomen onmisbare elementen in een stad zijn, zowel op esthetische gronden als op het gebied van het milieu. De ombudsman begrijpt ook dat vruchtdragende bomen een verrijking zijn van het stadsbeeld en dat deze bomen een belangrijke voedselbron voor vogels kunnen zijn. Deze bomen kunnen helaas ook een keerzijde hebben. De ombudsman vindt dat de overlast die de heer V. al jarenlang ervaart niet in verhouding staat tot de esthetische gronden van de gemeente om vruchtdragende bomen te handhaven. De belangenafweging tussen enerzijds het zwaarwegende belang van de heer V. om verlost te worden van de stelselmatige overlast, tegen anderzijds het belang van de gemeente bij specifiek deze bomen op deze locatie, dient uit te vallen in het voordeel van de heer V. De ombudsman weegt daarbij mee dat er een redelijk alternatief is. De verwijderde kersenbomen zouden (wellicht) op een andere plaats in de wijk geplaatst kunnen worden waar geen directe bewoning is.

De ombudsman is van oordeel dat de gemeente de verschillende belangen onvoldoende tegen elkaar heeft afgewogen en acht het handelen van de gemeente in strijd met het behoorlijkheidsvereisten Redelijkheid en Goede motivering. De ombudsman beveelt de gemeente Spijkenisse aan om de kersenbomen in het grasveld naast de woning van de heer V. te verwijderen en op deze plek nieuwe bomen te plaatsen die eenzelfde esthetische waarde hebben als de verwijderende kersenbomen. De gemeente Spijkenisse heeft inmiddels laten weten over te zullen gaan tot het verwijderen van de kersenbomen.

Voor het volledige rapport klik hier