Opsporing Verzocht!

Mijn rapport over de gang van zaken in Rotterdam bij adresonderzoeken die leiden tot uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) heeft volop aandacht gekregen op de radio en in de kranten. Het rapport heb ik Opsporing Verzocht! genoemd, omdat ik vind dat de gemeente meer moet doen bij een adresonderzoek voordat het besluit valt om iemand uit te schrijven uit de GBA. In mijn rapport doe ik 12 aanbevelingen hoe het onderzoek door de gemeente beter kan. De gemeente heeft al gezegd dat ze mijn aanbevelingen zullen opvolgen. Een deel daarvan is al in de dagelijkse praktijk ingevoerd bij de gemeente Aan het eind van het jaar 2014 verwacht ik een uitgebreide toelichting te krijgen hoe de andere aanbevelingen zullen worden uitgevoerd.

Op RTV Rijnmond en op Radio 1 heb ik mijn rapport kunnen toelichten. Ook verschillende kranten hebben interesse getoond en daarover gepubliceerd. Dat komt waarschijnlijk omdat het zo ingrijpend is, als de gemeente je uitschrijft uit hun administratie. Voor burgers ontstaan in zo’n geval problemen, die alleen met heel veel moeite weer op te lossen zijn. Als je uitgeschreven bent, lijkt het er bijna op alsof je (administratief) niet meer bestaat. Je kunt geen paspoort bij de gemeente aanvragen, je hebt geen recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) van de Belastingdienst, je bouwt geen AOW meer op en de verzekering voor ziektekosten komt ook in gevaar. En dat is nog maar een klein deel van de problemen die een burger tegenkomt. Zie dat maar eens goed te krijgen!

Tijdens die gesprekken met mensen van de radio of kranten, hoorde ik heel vaak dat de journalisten dit zelf ook wel eens hadden meegemaakt, of iemand kenden die dit had beleefd. Dan wordt heel duidelijk hoe afhankelijk burgers zijn van de gemeente. Maar ook wordt zichtbaar welke ingewikkelde bureaucratische en administratieve acties een burger moet ondernemen om weer in de GBA ingeschreven te worden en de eerdere uitschrijving uit de GBA te corrigeren.

Als ombudsman zie ik het ook als mijn taak om structurele problemen bij de gemeenten zichtbaar te maken en te onderzoeken. Daar hoort dan natuurlijk ook bij dat ik aanbevelingen doe, hoe het beter kan. Het is goed om te zien dat de gemeente Rotterdam na dit onderzoek de handschoen heeft opgepakt en met mijn conclusies en aanbevelingen aan de slag gaat.

Op deze manier kan ik als ombudsman voor burgers het verschil maken!