Op naar de volgende 6 jaar!

Dit is zo’n periode van terugblikken en vooruitkijken. Terugblikken omdat ik al weer meer dan 5 jaar gemeentelijke ombudsman ben. Het lijkt nog maar heel kort geleden dat de gemeenteraad mij benoemde, maar de kalender laat iets anders zien. En als ik me het aantal klachten en het aantal rapporten voor de geest haal, dan is er behoorlijk wat gebeurd.

De economische crisis heeft ertoe geleid dat veel mensen zonder werk kwamen te zitten, of als ondernemer minder opdrachten kregen. De afdelingen van de gemeente die zich bezighouden met uitkeringen en schuldhulpverlening hebben het druk gehad door de toevloed van aanvragen. Daar waren ze niet altijd goed op voorbereid. Dat leidde tot veel, vaak terechte, klachten van mensen die een uitkering aanvroegen. Als ombudsman heb ik in veel acute situaties een bijdrage aan een snelle oplossing kunnen leveren. Daarnaast heb ik ook verder gekeken naar structurele oorzaken van de tekortschietende dienstverlening van de gemeente.

Maar ook naar andere pijnpunten heb ik onderzoek ingesteld en over het oplossen van knelpunten heb ik aanbevelingen gedaan. Onderzoeken naar problemen rondom parkeervergunningen, de al te snelle uitschrijvingen uit de gemeentelijke administratie (basisregistratie personen) en de gevolgen daarvan, heb ik ook uitgevoerd. Dat was nuttig voor alle burgers die hier last van hebben gehad.

Het waren mooie jaren, maar het ombudswerk is nog lang niet af! Gelukkig heeft de gemeenteraad van Rotterdam besloten mij ook voor de komende periode te benoemen tot ombudsman. Daar ben ik blij mee.

Als ik vooruitkijk dan weet ik dat ik als kinderombudsman de rechten van het kind centraal zal stellen. De decentralisaties in de zorg zijn een feit, maar de uitvoering door de gemeente loopt bepaald nog niet soepel. Als ombudsman zie ik het als mijn taak om ook in de toekomst te fungeren als luis in de pels van de gemeente. Bemiddelen waar mogelijk, oordelen waar nodig!

Anne Mieke Zwaneveld