Op internet is alles te vinden…toch?

Mevrouw W. heeft als beeldend kunstenaar wisselende inkomsten. Sinds vorig jaar ligt de hoogte van haar inkomen onder de bijstandsnorm waardoor zij aanvullend een bijstandsuitkering ontvangt. Om de juiste hoogte van de bijstand vast te kunnen stellen, geeft mevrouw W. de gemeente elke maand inzicht in haar inkomsten.

Inkomsten uit arbeid tot 25% van de inkomsten, met een maximum van € 196,- per maand worden niet tot de inkomsten gerekend bij de vaststelling van de hoogte van de bijstandsuitkering. Dat wordt de inkomstenvrijlating genoemd en is bedoeld om het werken te stimuleren. Iedere gemeente kan daar zelf beleid voor vaststellen.

De hoogte van de inkomstenvrijlating wordt door de gemeente Rotterdam vermeld op de uitkeringsspecificatie. Mevrouw W. kan met haar vragen over de inkomstenvrijlating bij haar klantmanager terecht. Hoewel mevrouw W. hier tevreden over is, wil zij ook zelf graag kunnen toetsen of de inkomstenvrijlating op een juiste wijze wordt toegepast. Zij wil daarvoor het geldende beleid inzake de uitvoering van de Participatiewet van de gemeente Rotterdam raadplegen. De beleidsregels hieromtrent kan zij echter nergens vinden. Op de website van de gemeente Rotterdam zijn de regels in elk geval niet gepubliceerd. Mevrouw W. is ontevreden over het gebrek aan publiekelijke toegankelijkheid van de beleidsregels en stuurt deze klacht naar de gemeentelijke ombudsman.

 Wat doet de ombudsman?
De gemeentelijke ombudsman vindt het belangrijk dat de gemeente eerst zelf de kans krijgt om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Omdat mevrouw W. de klacht nog niet bij de gemeente had ingediend, stuurt de gemeentelijke ombudsman deze door naar het Cluster Werk en Inkomen met het verzoek de klacht in behandeling te nemen.

Reactie van de gemeente
De gemeente reageert heel snel op deze klacht. Een medewerker van de gemeente heeft onderzocht of de beleidsregels over vrijlating bij inkomsten uit arbeid voor de burger openbaar zijn en ook of deze goed te vinden zijn. De medewerker heeft zowel via de zoekpagina “GOOGLE” als op de website van de gemeente Rotterdam de beleidsregels niet gevonden. Dit zou wel zo moeten zijn. De klacht van mevrouw W. wordt dan ook gegrond verklaard.

Gevolg
De klacht is vervolgens doorgestuurd naar de regisseur informatievoorziening van de gemeente Rotterdam met het verzoek de informatiebladen op de website van de gemeente aan te vullen. Dankzij de klacht van mevrouw W. zijn de beleidsregels van de gemeente binnenkort publiekelijk goed toegankelijk voor alle burgers.