Oordelen en aanbevelingen

Oordelen en aanbevelingen

Als de behandeling van een klacht tot een oplossing van uw probleem leidt, blijft een oordeel meestal achterwege. Als de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, kan de ombudsman een onderzoek instellen. Dat kan dat tot het oordeel leiden dat de klacht gegrond of niet gegrond is.

Als de ombudsman tot een oordeel komt over uw klacht, dan wordt dat oordeel schriftelijk, in een brief of een rapport, vastgelegd.

De ombudsman stuurt het rapport aan u en aan de gemeente. Bovendien worden deze oordelen (uiteraard zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens) openbaar gemaakt. Dan kunnen anderen, bijvoorbeeld mensen die dezelfde klachten hebben als u, ook zien wat de gemeentelijke ombudsman van uw klacht vindt.

Bij zijn oordeel kan de ombudsman de gemeente ook aanbevelingen doen. Die kan de gemeente gebruiken om ervoor te zorgen dat uw klacht wordt opgelost en te voorkomen dat het probleem nog eens voorkomt.

Behoorlijkheidswijzer
Bij de beoordeling van klachten staat de vraag centraal of een klager behoorlijk is behandeld door (een medewerker van) een gemeentelijke organisatie.

Wat de uitgangspunten zijn voor een behoorlijke bejegening vindt u in de Behoorlijkheidswijzer. Deze is door de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen gezamenlijk opgesteld.

De behoorlijkheidsnormen voor de overheid bestaan uit 22 regels, die elk van een korte toelichting zijn voorzien. De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat in 4 kernwaarden:

  • Open en duidelijk
  • Respectvol
  • Betrokken en oplossingsgericht
  • Eerlijk en betrouwbaar