Ook een bedankje behoeft goede uitleg

In Rotterdam komen mantelzorgers in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.
Dit is een bedankje van de gemeente. De mantelzorgwaardering bestaat uit:
1.      een gratis Rotterdampas voor de mantelzorger;
2.      een mantelzorgparkeervergunning. Degene die in een betaald parkeergebied woont en zorg ontvangt (1), kan voor de mantelzorger een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. De mantelzorger parkeert dan gratis in het betaald parkeergebied;
3.      een uitnodiging voor de mantelzorger voor activiteiten op de ‘Dag van de mantelzorg’.

De ombudsman krijgt vragen en klachten van burgers die de informatie van de gemeente niet begrijpen. De ombudsman concludeert na zijn onderzoek dat er onduidelijkheid bestaat over wie een aanvraag voor een mantelzorgwaardering op welke wijze kan indienen. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over het parkeergebied van de mantelzorgparkeervergunning. De ombudsman doet de gemeente daarover de volgende aanbeveling:

Zorg ervoor dat de informatie die de gemeente Rotterdam over de mantelzorgwaardering verstrekt duidelijk is voor de burgers, en geef daarbij aan:
–       wie de aanvrager en begunstigde is van de verschillende onderdelen van de mantelzorgwaardering;
–       wat nodig is om een aanvraag voor de verschillende onderdelen van de mantelzorgwaardering te
         kunnen indienen en
–       in welk gebied de mantelzorgparkeervergunning geldig is.

De gemeente neemt de aanbeveling over en past de website van de gemeente aan.
Op de website van de gemeente Rotterdam www.rotterdam.nl/mantelzorgwaardering staat nu duidelijk wie, wat, wanneer kan aanvragen. Met de aanpassingen op de website weten de Rotterdammers waar ze aan toe zijn als het gaat om de mantelzorgwaardering. Goede informatieverstrekking hoort bij een behoorlijke overheid!

(1) De persoon voor wie gezorgd wordt dient een CIZ-indicatie (CIZ = Centrum indicatiestelling zorg) of een Wmo-beschikking (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning) te hebben.