Onvolledige informatie op vragen over de ‘bestemming’ van een pand

De heer P. koopt een pand in de gemeente Vlaardingen dat al jaren als winkel wordt gebruikt. Hij wil het pand voor de detailhandel gebruiken. Volgens het bestemmingsplan Stadshart kan dat. De grond onder de winkel is in eigendom bij de gemeente Vlaardingen, die het in erfpacht heeft uitgegeven. De bestemming in de erfpachtovereenkomst is echter ‘garage’. Voordat de heer P. besluit het pand te kopen, heeft hij bij de gemeente Vlaardingen geïnformeerd of er aanschrijvingen waren op het pand en wat de bestemmingsmogelijkheden zijn: “wat mag wel en wat mag niet”. Ook vraagt hij of er over dit pand nog iets belangrijks te vermelden is. De gemeente antwoordt dat detailhandel is toegestaan. Na het tekenen van de koopovereenkomst, krijgt hij van de gemeente bericht dat de bestemming in de erfpachtovereenkomst aangepast moet worden en dat de gemeente de canon verhoogt van € 328,99 naar € 1.164,00 per jaar.

De ombudsman vindt dat de gemeente de heer P. beter had moeten informeren. Zijn klacht daarover is gegrond. De gemeente is het daar mee eens en past op dit punt zijn werkwijze aan. In het vervolg zal niet alleen informatie over het bestemmingsplan worden gegeven, maar zal de gemeente eerst navragen welke informatie betrokkene precies nodig heeft.

Het feit dat in het pand al jaren een meubelbedrijf was gevestigd, terwijl de bestemming in de erfpachtovereenkomst ‘Garage’ was, betekent volgens de ombudsman niet automatisch dat de erfpachtovereenkomst onder dezelfde voorwaarden doorloopt. De gemeente heeft ten opzichte van de heer P. geen verwachtingen gewekt waar hij op mocht vertrouwen.

Het antwoord op de vraag of de gemeente eenzijdig de erfpachtovereenkomst kan aanpassen, is afhankelijk van de inhoud van de erfpachtovereenkomst en de geldende algemene voorwaarden. Op grond van deze documenten en het gemeentelijke beleid kan het college bij een bestemmingswijziging een nieuwe canon vaststellen. De ombudsman vindt dat de gemeente wel genoeg heeft geluisterd naar de argumenten van de heer P.

Voor het volledige rapport klik hier