Ontdek de behoorlijkheidswijzer: de kernwaarden van respectvolle behandeling en serieuze aandacht voor burgers door de overheid

Overheden hebben de verantwoordelijkheid om op een behoorlijke manier met burgers en hun belangen om te gaan. Dit betekent dat burgers serieus genomen en met respect behandeld moeten worden.

Geen onpersoonlijke bureaucratie, maar oog voor de menselijke maat en de geest van de wet. Bijzondere omstandigheden worden in overweging genomen en de overheid streeft naar direct contact met de burger en andere betrokken partijen. Problemen worden voorkomen of opgelost door goede communicatie.

Het draait om een gelijkwaardige interactie, waarbij de burger tijdig en volledig wordt geïnformeerd en betrokken wordt bij besluitvorming, gebaseerd op vertrouwen.

Behoorlijkheidsnormen

Dit zijn de kernprincipes van behoorlijk overheidsoptreden, die worden vertaald in landelijke behoorlijkheidsnormen. Deze normen vormen ook de leidraad voor Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) bij het behandelen van klachten over de (lokale) overheid.

Met behulp van de Behoorlijkheidswijzer – die 22 regels omvat – kan iedereen, vanuit zijn eigen rol en positie, beoordelen of het optreden van een overheidsorganisatie voldoet aan deze normen. De wijzer vindt u hier