Ombudsman wil versnelling bij behandeling van klachten in gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard reageert nog steeds te laat op klachten van haar inwoners. Regelmatig worden de wettelijke afhandelingstermijnen overschreden. In het jaarverslag 2019 vraagt ombudsman Anne Mieke Zwaneveld de gemeente hier serieus aandacht aan te besteden.

“Ook vorig jaar heb ik de gemeente Nissewaard aangesproken op de trage afwikkeling van klachten, vooral bij aanvragen op grond van de Wmo. Helaas zie ik onvoldoende verbetering”, zegt Zwaneveld.

In 2019 ontving het bureau van de ombudsman in totaal 112 telefonische en schriftelijke vragen en klachten over de gemeente Nissewaard. Dit is een toename van 12% ten opzichte van 2018 (100).

Net als in 2018  kwamen de meeste klachten binnen over de afdeling Inkomen en over de afdeling Zorg & Samenleving. “Dit zijn de afdelingen waar kwetsbare inwoners terecht komen met hun hulpvragen, dus daar is het des te belangrijker dat de dienstverlening van de gemeente op orde is”, stelt de ombudsman.

In het jaarverslag beschrijft de ombudsman diverse zaken, waarmee zij te maken kreeg. Traagheid en gebrek aan afstemming hebben soms nare consequenties voor de klagers. Zwaneveld: “Bij complexe zaken, bijvoorbeeld als een inwoner een beroep doet op meerdere vormen van ondersteuning, kan het makkelijk fout gaan. Het is belangrijk dat inwoners die hulp nodig hebben, deze zo snel mogelijk krijgen”.

Wie een klacht heeft over de gemeente en niet tevreden is over de manier waarop de gemeente de klacht oppakt, kan de kwestie met een medewerker van de ombudsman bespreken.

In verband met de coronacrisis is het 2-wekelijkse inloopspreekuur in Spijkenisse tijdelijk opgeschort. Wel kan men op afspraak terecht op het spreekuur in Rotterdam. Kijk voor een actueel overzicht van de bereikbaarheid van de ombudsman op www.ombudsmannissewaard.nl.

Op deze website is ook de volledige tekst van het jaarverslag 2019 te vinden.