Ombudsman vraagt bewijs op bij CAK en daarna wordt TMZ 2014 alsnog betaald

Mevrouw B. en de heer C. benaderen de ombudsman omdat zij er ontevreden over zijn dat hun aanvraag Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) voor 2014 niet in behandeling wordt genomen door de gemeente omdat zij te laat zijn met hun aanvraag.

Tot en met 2013 ontvingen zij van het CAK een bedrag als tegemoetkoming in de kosten die zij als gehandicapten en/of als chronisch zieken maakten, de zogenoemde Wtcg en CER. Deze regelingen zijn vervallen en per 2014 is er een nieuwe regeling gekomen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, de TMZ. Iedereen die een Wtcg of CER ontving, kreeg van het CAK een antwoordbrief thuis of hun gegevens doorgegeven mochten worden aan de gemeente zodat zij automatisch bericht zouden krijgen over deze nieuwe regeling. Ook mevrouw B en de heer C. hebben deze brief ontvangen en retour gestuurd naar het CAK

Bij de gemeente Rotterdam moest de aanvraag TMZ voor 1 december 2015 ingediend zijn. Mevrouw B en de heer C. hebben hun aanvraag niet op tijd ingediend, maar stellen dat dit komt omdat zij niet geïnformeerd zijn en dat het bedrag pas in december van elk jaar op hun rekening gestort werd. Toen dat niet gebeurde wisten zij pas dat er iets niet goed was gegaan, maar waren zij al te laat om het aan te vragen.

Als de ombudsman de klacht heeft toegestuurd aan de gemeente laat deze weten dat de gemeente via de Stadskrant, stadswinkels en sociale media de Rotterdammers ruimschoots en op tijd geïnformeerd zou hebben. Dat mevrouw B. en de heer C. niet persoonlijk zijn geïnformeerd komt omdat de gemeente hun gegevens niet heeft ontvangen van het CAK.

Naar aanleiding hiervan neemt de ombudsman contact op met het CAK om navraag te doen of de gegevens van mevrouw B. en de heer C. zijn toegestuurd aan de gemeente. Het CAK komt met bewijsstukken waaruit blijkt dat de gegevens van mevrouw B. en de heer C. in 2014 al zijn verstuurd aan de gemeente.

Mevrouw B. en de heer C. hadden beiden dus een persoonlijke informatiebrief van de gemeente moeten ontvangen. De gemeente erkent dit nu ook en stuurt naar beiden een aanvraagformulier voor de TMZ. Als zij deze opsturen, zal de gemeente hun aanvraag TMZ 2014 alsnog in behandeling nemen.

Mevrouw B. en de heer C. zijn blij met deze uitkomst en danken de ombudsman voor zijn tussenkomst.