Ombudsman Vlaardingen in jaarverslag 2018: “Zorgvuldige afwikkeling van klachten, maar reageer ook tijdig op signalen van burgers”

De gemeentelijke ombudsman van Vlaardingen ontving in 2018 schriftelijk en via de spreekuren minder klachten dan vorig jaar, namelijk 43, tegen 49 in 2017. De afdeling Stedelijk Beheer was in 2018 de belangrijkste ‘klachtenleverancier’. Dat komt niet omdat er extra veel klachten over deze afdeling zijn ontvangen, maar omdat het aantal klachten over Stroomopwaarts MVS is gehalveerd.

Die organisatie, waarover niet de Vlaardingse ombudsman maar de Nationale ombudsman klachten mag behandelen, voert onder meer de Participatiewet voor de gemeente Vlaardingen uit. In 2018 werd Stedelijk Beheer met slechts 9 klachten ongewild koploper.

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag doet de ombudsman verslag van zijn werkzaamheden in 2018. “Mijn ervaring is dat de gemeente Vlaardingen aandacht en zorg besteedt aan het behandelen en afwikkelen van de klachten”, aldus ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.
“Het viel mij in 2018 wel op dat Vlaardingers vaker dan vorig jaar bij ons kwamen, terwijl er nog geen klachtbehandeling door de gemeente had plaatsgevonden of deze nog niet was afgerond. In een aantal gevallen was dat omdat zij geen reactie kregen op hun vraag, melding of klacht.”

Hulphonden toelaten op openbare festivals
Het jaarverslag bevat een selectie van de klachten, die de ombudsman in 2018 ontving. Een kwestie die eerder de lokale media haalde, ging over een bezoeker van het muziek- en cultuurfestival Zomerterras in het Oranjepark. Hij moest van een beveiliger het terrein verlaten vanwege zijn hulphonden. “Verboden voor honden, ook voor hulphonden”, was de boodschap.

Na tussenkomst van de ombudsman reageerde de gemeente binnen 3 weken met diverse maatregelen. Openbare festivals worden voortaan ook toegankelijk voor geleide- en hulphonden. Ook worden de toegangsroute en entree van het evenemententerrein aangepast aan mindervaliden en rolstoelgebruikers. En als er bij grotere evenementen toiletvoorzieningen voor het publiek zijn, dan moet er ook een toilet voor mindervaliden komen.
De klager was bijzonder in zijn nopjes met dit resultaat.

Geen bericht over grafruiming aan nabestaanden
Bijzonder was ook de klacht over het ruimen van een graf, nadat de grafrechten niet waren verlengd. Jarenlang gebeurde er niets, totdat de klaagster ineens werd geconfronteerd met een verdwenen graf. Zij had hierover graag van tevoren bericht ontvangen van de gemeente.

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om een dergelijk bericht in het geautomatiseerde beheersysteem op te nemen, wellicht in de toekomst, als het systeem wordt vervangen.
Anne Mieke Zwaneveld: “We hebben hier eerder een klacht over gekregen. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken, dus ik zal de gemeente hierover te zijner tijd benaderen. Ook om te horen wat de gemeente denkt te doen als het nieuwe registratiesysteem er voorlopig niet zou komen ”.

Tekst jaarverslag op website
De volledige tekst van het jaarverslag 2018 van de ombudsman van Vlaardingen is te vinden op www.ombudsmanvlaardingen.nl.