Ombudsman Vlaardingen behandelde in 2019 grote variatie aan klachten

In 2019 ontving de gemeentelijke ombudsman van Vlaardingen in totaal 28 nieuwe geregistreerde klachten. Afgezien van 6 klachten over de dienstverlening van Stroomopwaarts MVS, de organisatie die onder meer de Participatiewet voor de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam uitvoert, waren de overige 22 klachten zeer gevarieerd van karakter.

Zo is de ombudsman bezig geweest met een klacht over een overlast gevend café in Vlaardingen. Er zou sprake zijn van drugshandel en prostitutie, gepaard met bedreigingen en intimidatie.

Een andere klacht betrof een man die zowel zijn gehandicaptenparkeerkaart als zijn verlopen rijbewijs moest verlengen. Dat dreigde zo lang te duren, dat de man zich een tijd lang niet meer zelfstandig zou kunnen verplaatsen. Na een interventie van de ombudsman was de gemeente toch bereid de aanvragen met spoed te behandelen.

Een andere inwoonster werd geconfronteerd met een dwangbevel van de deurwaarder om een oude parkeerboete uit 2015 te betalen. De vrouw wist daar niets van en vroeg om stukken. Dat vond de ombudsman een redelijk verzoek. Toen bleek dat de gemeente het oorspronkelijke dossier niet meer kon laten zien, werd de boete tot opluchting van de inwoonster kwijtgescholden.

In het vandaag verschenen jaarverslag staan nog diverse andere voorbeelden van zaken die de gemeentelijke ombudsman van Vlaardingen het afgelopen jaar heeft behandeld.

Klachten (en vragen) over de gemeente kunnen op verschillende manieren worden ingediend: telefonisch, schriftelijk, online via de website en zodra dat kan ook weer tijdens het spreekuur. Vanwege de coronacrisis houdt de ombudsman tijdelijk geen spreekuur.

De ombudsman is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:30 uur op nummer 010 411 16 00. U kunt uw klacht ook via het klachtenformulier op de website indienen.

Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de website www.ombudsmanvlaardingen.nl. Hier is ook de volledige tekst van het jaarverslag 2019 van de ombudsman van Vlaardingen te vinden.