Ombudsman Rotterdam onderzoekt gang van zaken bij gemeentelijk re-integratietraject Werk en inkomen

(Persbericht 12 november 2014)

Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld is een onderzoek gestart naar de gang van zaken bij de gemeente Rotterdam om mensen met een bijstandsuitkering  (weer) aan het werk te krijgen. Volgens de Wet werk en bijstand (WWB) is de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie naar betaald werk. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering die bij het UWV geregistreerd staan als werkzoekende. De gemeente kan de re-integratietrajecten zelf uitvoeren of uitbesteden aan re-integratiebedrijven.

Aanleiding voor het onderzoek door de ombudsman zijn klachten van werkzoekenden over het gemeentelijk re-integratietraject. Mensen voelen zich als een nummer behandeld en in een aantal gevallen onder druk gezet door medewerkers van Werk en inkomen Rotterdam. Daarnaast heeft de ombudsman klachten ontvangen over de werkomstandigheden bij de re-integratiebedrijven. Bij dit laatste type klachten weten mensen niet waar ze naar toe kunnen of ze zijn bang dat dit consequenties heeft voor hun uitkering.

De ombudsman onderzoekt de manier waarop de gemeente vorm geeft aan haar verantwoordelijkheid: hoe heeft de gemeente re-integratie georganiseerd, hoe ziet de intake eruit, wat gebeurt er in de praktijk en wat zijn de ervaringen van de werkzoekenden zelf.

Zwaneveld heeft de gemeenteraad vandaag per brief geïnformeerd.  De resultaten worden in april 2015 gepubliceerd.

Meldpunt Re-integratie WWB Rotterdam

De gemeentelijke ombudsman heeft een Meldpunt Re-integratie WWB Rotterdam ingesteld. Via de website www.ombudsmanrotterdam.nl kunnen Rotterdammers hun ervaringen melden en eventueel een klacht indienen. Dit kan ook telefonisch (010 – 411 1600), per email (info@orr.nl) of per brief (Meent 106, 3011 JR  Rotterdam).

Het meldpunt is geopend tot 12 december 2014.