Ombudsman presenteert jaarverslag Capelle aan den IJssel: minder klachten over gemeente, meer over IJSSELgemeenten

In 2019 zijn er minder klachten ontvangen over Capelle aan den IJssel dan in 2018. Over IJSSELgemeenten waren het er juist meer. Het totaal aantal ontvangen klachten in 2019 ligt onder het gemiddelde van de laatste jaren.

Dit staat in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman van Capelle aan den IJssel en de gemeenschappelijke sociale dienst IJsselgemeenten. Volgens ombudsman Anne Mieke Zwaneveld verliep de samenwerking met de gemeente bij de afwikkeling van de klachten net als in voorgaande jaren goed.

In 2019 ontving de gemeentelijke ombudsman via spreekuren, het online klachtenformulier of per post 31 klachten over Capelle aan den IJssel en 13 over IJsselgemeenten; in totaal dus 44 klachten. In 2018 waren dat er 58, namelijk 50 klachten over Capelle aan den IJssel en 8 over IJsselgemeenten.

Veel van deze klachten konden snel worden afgehandeld. Dat deden de medewerkers van het bureau van de ombudsman door uitleg of advies te geven of door de weg te wijzen naar de juiste instantie. In andere zaken is de klacht uitgezet bij de gemeente, en is vervolgens de vinger aan de pols gehouden.

De ombudsman heeft in 2019 naar aanleiding van 3 klachten een rapport met een oordeel uitgebracht. Het betreft 2 klachten over de gemeente en 1 over IJsselgemeenten.

De volledige tekst van het jaarverslag van de ombudsman van Capelle aan den IJssel is te vinden op de website www.ombudsmancapelle.nl .