Ombudsman over Kredietbank: “burgers met schulden anders benaderen”

De ombudsman Rotterdam-Rijnmond adviseert de gemeente om burgers met schulden anders te benaderen. Uit onderzoek van de ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, blijkt dat mensen beter geholpen worden als ze actiever en individueel benaderd worden. Dat gebeurt al wel, maar alleen in bepaalde wijken van de stad.
De ombudsman ziet graag dat de Kredietbank Rotterdam die nieuwe werkwijze overal gaat toepassen.

De ombudsman deed al tweemaal eerder een onderzoek naar de schuldhulpverlening in Rotterdam. Nu is daar een derde onderzoek aan toegevoegd. Dat heeft het rapport: ‘De Kredietbank Rotterdam: Het blijft balanceren’ opgeleverd.

Ditmaal is gecheckt of de gemeente Rotterdam eerdere aanbevelingen van de ombudsman heeft opgevolgd. Ook doet de ombudsman drie nieuwe aanbevelingen aan de gemeente.

De eerste nieuwe aanbeveling heeft betrekking op de benadering van burgers met schulden: burgers zouden actiever en individueel benaderd moeten worden.

In de tweede plaats moeten burgers die hulp zoeken nu vaak in open ruimtes hun verhaal neerleggen bij de gemeente. De ombudsman vindt dat hun privacy daarbij onvoldoende is gegarandeerd. Daarom vraagt zij aan de gemeente om ervoor te zorgen dat burgers in spreekkamers te woord worden gestaan.

In de derde plaats wil de ombudsman dat de gemeente de bezoeken van burgers met schulden beter registreert.

De ombudsman heeft tijdens het onderzoek meerdere signalen gekregen dat jongeren met schulden door de gemeente Rotterdam niet voldoende worden bereikt. Zij is van plan om in 2020 een onderzoek te starten naar de schuldhulpverlening aan deze doelgroep.

De volledige tekst van het rapport ‘Kredietbank Rotterdam: Het blijft balanceren’ en de twee voorgaande rapporten is hier te vinden.