Ombudsman onderzoekt problemen parkeeradministratie Rotterdam

(persbericht 28 februari 2013)

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond mr. Anne Mieke Zwaneveld zal begin maart een onderzoek uit eigen beweging starten naar administratieve problemen rond parkeervergunningen van de gemeente Rotterdam. Aanleiding voor dit onderzoek door de ombudsman vormt de aanhoudende stroom klachten.

Een analyse van ruim honderd klachten van de afgelopen anderhalf jaar bracht aan het licht dat de problemen vaak al bij de aanvraag van een parkeervergunning ontstaan. Problemen ontstaan ook veelvuldig bij de verwerking van wijzigingen van adres- of kentekengegevens, beëindigingen van parkeervergunningen en betalingen. Is de fout eenmaal ontstaan, dan lijkt er geen weg terug. Binnen de gemeente zijn verschillende afdelingen van de 3 directies Publiekszaken, Belastingen en Toezicht en Handhaving  bij de procedures betrokken.

De ombudsman heeft een ‘top 5 van ergernissen’ opgesteld. Op nummer één staat de klacht dat er niet gereageerd wordt op e-mails, brieven, bezoeken, bezwaarschriften en telefoontjes van de klagers. Nummer twee is de slechte afstemming tussen gemeentelijke afdelingen. Veel klagers maken zich boos over het feit dat ze ten onrechte te horen krijgen ‘dat alles in orde is’. Verder duurt het uitzoeken en de behandeling van de klacht door de gemeente erg lang. En als een klager uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld, moet hij te lang wachten op teruggave van geldbedragen.

Het onderzoek van de ombudsman spitst zich toe op de vraag hoe fouten ontstaan en thans worden hersteld. Voor het onderzoek zullen de administratieve processen worden doorgelicht en zullen betrokkenen worden geïnterviewd. De ombudsman hoopt dat het onderzoek oplossingen oplevert voor de toekomst. Het onderzoek zal ongeveer twee maanden in beslag nemen.