Ombudsman bezorgd over lange duur afhandeling klachten Hellevoetsluis

(Persbericht 8 juli 2015)

De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld maakt zich er zorgen over dat klachten van burgers over de gemeente Hellevoetsluis  te lang blijven liggen. De wettelijke termijnen worden geregeld overschreden. Ook is de gemeente zowel voor klagers als voor de ombudsman zelf lastig bereikbaar.

De ombudsman maakt hier melding van in het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2014. Zwaneveld heeft de gang van zaken dringend onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht. “Burgers benaderen de ombudsman vaak omdat zij bij de gemeente geen gehoor krijgen. Als dat de ombudsman ook niet tijdig lukt, dan komt dat het vertrouwen in het bestuur niet ten goede”, aldus de ombudsman.

In 2015 heeft de gemeente een nieuwe klachtenregeling ingesteld. Doel hiervan is om een zogenaamde ‘klachtadviesinstantie’ in de gelegenheid te stellen de klachten eerst informeel op te lossen.

Zwaneveld: “Ik juich het toe als de gemeente in goed overleg met een klager tot een oplossing probeert te komen. Hopelijk worden klachten nu sneller afgehandeld. Ik houd natuurlijk de vinger aan de pols”.

Het aantal klachten is in 2014 niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2014 heeft de ombudsman 25 klachten afgehandeld; in 2013 waren dat er 26. De meeste gingen over Werk, Inkomen & Zorg, een afdeling met veel publiekscontacten.

De ombudsman constateert dat het aantal klachten in kleinere gemeenten zich anders ontwikkelt dan in de grote stad: “Net als in andere gemeenten waar ik ombudsman ben blijft  het aantal klachten in Hellevoetsluis beperkt, terwijl het aantal klachten over de gemeente Rotterdam al jarenlang stijgt”.

In twee gevallen heeft de ombudsman een uitgebreid onderzoek naar een klacht ingesteld. In één geval werd de klager in het gelijk gesteld; in een ander geval heeft de ombudsman met succes bemiddeld bij het zoeken naar een oplossing.

De volledige tekst van het jaarverslag 2014 is te vinden op de website www.ombudsmanrotterdam.nl.

De gemeentelijke ombudsman houdt iedere even week op vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vliet 2 in Hellevoetsluis. Wie een klacht heeft over de gemeente kan hier zonder afspraak terecht. Ook kunnen klagers gebruik maken van het inloopspreekuur van de ombudsman in Rotterdam. Dat is elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur op het adres Meent 106, 4e etage.