Nieuwe duikers?

Samenvatting dossier 6885

De heer B. woont in Krimpen aan den IJssel. Aan zijn perceel grenst een sloot. De heer B. klaagt over het kroos in de sloot. Zeker in de zomer hebben hij en zijn buren daar last van. Volgens de heer B. ligt dat kroos er omdat er niet voldoende doorstroming is omdat de duikers in de sloot verzakt zijn. De heer B. wil dat de gemeente de sloot schoonmaakt en de duikers vervangt. Ook omdat hij bang is voor gezondheidsschade.

De gemeente maakt de sloot een aantal keer schoon en doet onderzoek naar de duikers. De gemeente zegt dat de duikers weliswaar verzakt zijn, maar dat ze open zijn en dat het water beweegt. Daarnaast stelt de gemeente dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. Daarom zal de gemeente de duikers niet vervangen. Bovendien is er binnen de begroting van de gemeente Krimpen aan den IJssel geen ruimte voor vervanging van de duikers. Vervanging van een grote duiker kost minimaal € 40.000.

De ombudsman vraagt het Hoogheemraadschap van Schieland en De Krimpenerwaard wie verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de sloot en wat het Hoogheemraadschap vindt van de vrees voor gezondheidsschade.

Het Hoogheemraadschap laat weten dat de gemeente verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de sloot, maar dat dit schoonhouden niet betekent dat de sloot altijd vrij van kroos moet zijn. Daarvoor is het Kroosprotocol opgesteld. Volgens het Hoogheemraadschap houdt de gemeente zich daaraan en is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

De ombudsman vindt het besluit van de gemeente om de duikers niet te vervangen, niet onredelijk. De ombudsman stelt wel vast dat er verschil van mening is tussen de heer B. en de gemeente of de gemeente heeft gereageerd op zijn meldingen en of de reacties die er wel kwamen tijdig waren. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er niet altijd tijdig een reactie kwam. Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan, vindt de ombudsman dat de gemeente aan de heer B. naar aanleiding van elke melding moet bevestigen wat hij op welke termijn van de gemeente mag verwachten. Dat hoeft niet heel uitgebreid, dat kan ook in een korte e-mail.

De gemeente laat weten dat zij haar capaciteit voor behandeling van meldingen inmiddels heeft uitgebreid. De ombudsman heeft met instemming kennis genomen van deze reactie van de gemeente.