Na 2 maanden zou ik worden bemiddeld naar een betaalde baan

(Samenvatting dossier 2015.178)

De heer N. ontvangt een bijstandsuitkering en wil graag een betaalde baan. Omdat hij al geruime tijd zonder werk zit, begint hij op aangeven van de gemeente Rotterdam op een werkervaringsplaats bij Magis010.

Na 2 maanden werken met behoud van uitkering komt hij in aanmerking voor bemiddeling naar een betaalde baan. Hij begint gedreven aan zijn werkzaamheden en maakt een positieve indruk. Na afloop van de 2 maanden wordt hem een verlenging aangeboden op de werkervaringsplaats, maar dat wil hij niet. Hij wil een betaalde baan. Boos en teleurgesteld benadert hij de ombudsman.

De ombudsman concludeert na onderzoek dat de afspraken werden veranderd. Het aanbieden van een verlenging, in plaats van bemiddeling naar werk, was voor de heer N. “als het wijzigen van de spelregels, terwijl het spel wordt gespeeld”.

De gemeente heeft onvoldoende betrouwbaar gehandeld. De gemeente had in de gesprekken met de heer N. meer en betere informatie moeten geven over wat de heer N. kon verwachten. Op die manier had de heer N. realistische verwachtingen kunnen hebben van zijn werkervaringsplaats en van de volgende stappen in zijn re-integratie.