Minimabudget/Langdurigheidstoeslag

Mevrouw P. komt op het spreekuur in Vlaardingen en vraagt de ombudsman of die iets voor haar kan betekenen. In 2013 heeft ze bij de gemeente minimabudget of langdurigheidstoeslag aangevraagd. In eerste instantie kreeg ze die niet, omdat ze volgens de gemeente niet aan de voorwaarden voldeed. Na een bezwaarschrift heeft ze de toeslag toch gekregen. Nu, in 2014, gebeurt precies hetzelfde.

Wat is er aan de hand?

Mevrouw P. is arbeidsongeschikt en zit al jaren in een rolstoel. Omdat ze niet werkte toen zij invalide werd, is er geen afkeuringstraject geweest en beschikt zij niet over een beslissing dat zij 100% arbeidsongeschikt is. Eén van de voorwaarden om een langdurigheidstoeslag te kunnen krijgen, is dat iemand 100% arbeidsongeschikt is en bij de aanvraag een kopie van die beslissing meestuurt.

In 2013 vroeg mevrouw ook  langdurigheidstoeslag aan. Die werd haar geweigerd. Tegen die beslissing maakte ze bezwaar en naar aanleiding van het bezwaarschrift kreeg zij alsnog de toeslag toegekend. Mevrouw P. snapt niet dat ze voor 2014 weer bezwaar moet maken. Ze is al 30 jaar ziek, beschikt over een scootmobiel en een rolstoel en krijgt 2 x per dag zorg en 2 x per week huishoudelijke zorg. Voor al die voorzieningen is zij door de GGD gekeurd. De gemeente weet nu toch zo onderhand wel dat zij echt 100% arbeidsongeschikt is.

Ombudsman

In dit geval kiest de ombudsman ervoor om tussen de gemeente en mevrouw P. te bemiddelen. De ombudsman vraagt de gemeente om in het dossier van mevrouw P. te kijken en als blijkt dat ze inderdaad in 2013 na een bezwaar gelijk kreeg, haar die procedure voor 2014 te besparen. Hij vraagt de gemeente haar dan alsnog langdurigheidstoeslag 2014 toe te kennen en voor 2015 afspraken te maken.

Resultaat

De gemeente besluit daarop de langdurigheidstoeslag 2014 alsnog toe te kennen en een aantekening in het dossier te maken, zodat het in 2015 wel goed gaat. Mevrouw P. is gelukkig met het resultaat. Ze vraagt nog wat ze moet doen als het in 2015 toch fout gaat. De ombudsman spreekt met haar af dat zij dan weer een klacht kan indienen bij de ombudsman. De ombudsman stuurt de gemeente en mevrouw P. een brief dat hij het dossier sluit omdat de bemiddeling geslaagd is.