Minder klachten, maar niet minder werk voor Capelse ombudsman in 2012

(persbericht 2 april 2013)

In 2012 is het aantal behandelde klachten over de gemeente Capelle aan den IJssel gedaald. In de 3 voorafgaande jaren schommelde het aantal klachten dat bij de gemeentelijke ombudsman werd ingediend jaarlijks rond de 35. In het verslagjaar 2012 daalde het aantal nieuwe klachten tot 24.

Minder klachten wil niet zeggen minder werk, zo blijkt uit het jaarverslag 2012, dat op 9 april in de raadscommissie Bestuur van Capelle wordt besproken. In 7 gevallen kwam de ombudsman na een uitgebreid onderzoek tot een oordeel over een klacht. In het jaar daarvoor kwam de ombudsman slechts in 2 gevallen tot een oordeel.

De ombudsman beoordeelt op onafhankelijke wijze of de gemeente ‘behoorlijk’ heeft gehandeld. Het optreden van de gemeente wordt getoetst aan de behoorlijkheidsnormen. In de aanpak van de Capelse ombudsman ligt het zwaartepunt sinds jaar en dag op het in een vroeg stadium bemiddelen en -zo mogelijk- het oplossen van klachten.

De cijfers laten een verschuiving zien van klachten over de verschillende afdelingen van de gemeente. De klachten gaan logischerwijze vooral over de onderdelen van de gemeente die veel publiekscontacten hebben.

De meeste klachten hebben betrekking op de afdeling Sociale Zaken (10 in 2012). Behoorde in het verleden de afdeling Stadsbeheer tot één van de grootste klachtenleveranciers, in dit verslagjaar heeft zij van de publieksdiensten het minst aantal klachten (3 in 2012 tegen 9 in 2011).

Andere afdelingen waarover burgers meerdere keren bij de ombudsman klaagden zijn Financiën en Stadsontwikkeling.

De inwoners van Capelle aan den IJssel klagen doorgaans weinig over hun gemeente. De ervaring van de ombudsman is dat de gemeente Capelle aan den IJssel over het algemeen snel en adequaat medewerking verleent aan onderzoeken door de ombudsman.

—————————————————————————–

 Bijlage: Jaarverslag 2012