Minder klachten in 2012 over gemeente Spijkenisse

(Persbericht 15 augustus 2013)

De inwoners van Spijkenisse hebben in 2012 minder vaak een beroep op de gemeentelijke ombudsman gedaan dan in de twee jaar daarvoor. De meeste klachten gaan over de sector (thans directie) Inwoners, waaronder Werk, Meedoen en Inkomen vallen, evenals Publiekszaken Belastingen.

Met name voor burgers die in deze economisch lastige tijden een beroep doen op de Wet werk en bijstand en de schuldhulpverlening is de gang van zaken nog vaak een bron van frustratie en klachten, zo concludeert ombudsman Anne Mieke Zwaneveld van Spijkenisse in het jaarverslag 2012. Overigens merkt ze op dat de daling van het aantal klachten zich niet in het eerste half jaar van 2013 heeft voortgezet.

Terugkerende klachten over de sector Inwoners zijn de bejegening door medewerkers, de late uitbetaling van de uitkering en de bereikbaarheid van de klantmanager.

Over de medewerking van de gemeente bij de afhandeling van klachten had de ombudsman zelf niet te klagen. Door een goed samenspel van gemeente en ombudsman konden vrijwel alle klachten naar tevredenheid worden opgelost.

Verder is Zwaneveld zeer te spreken over een actieve verwijzing naar de ombudsman door beveiligers van het Werk- en Zorgplein, waar het spreekuur wordt gehouden. Zij geven ontevreden burgers een folder van de ombudsman en leggen uit dat de ombudsman als onafhankelijke instantie kan oordelen of de gemeente behoorlijk handelt.

In totaal handelde de ombudsman het afgelopen jaar 36 nieuwe klachten af tegen 57 in 2011 en 51 in 2010. In 13 gevallen werden de klachten uitgebreider onderzocht. In 11 daarvan kwam de ombudsman niet tot een eindoordeel. Twee klagers werden in het ongelijk gesteld.

“Het is niet de bedoeling om perse een schuldige aan te wijzen” zegt Anne Mieke Zwaneveld. “Voorop staat dat je als ombudsman serieus naar een klager luistert. Door bemiddelen, informeren en uitleggen –naar beide partijen toe- proberen we het ontstane conflict op te lossen”.

Het spreekuur van de gemeentelijke ombudsman in Spijkenisse wordt over het algemeen goed bezocht. In de helft van de gevallen kozen de klagers er voor om hun klachten in een persoonlijk gesprek toe te lichten. Een minderheid diende zijn klacht per brief of e-mail in.

De ombudsman houdt iedere even week op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur op het Werk- en Zorgplein, Uitstraat 8-18, 3201 EN Spijkenisse. Bezoekers kunnen hier zonder afspraak terecht. Ook kunnen inwoners van Spijkenisse op het inloopspreekuur van de ombudsman Rotterdam-Rijnmond komen. Dat is elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur op het adres Minervahuis I, Meent 106, 4e etage, 3011 JR Rotterdam. Voor meer informatie zie www.ombudsmanrotterdam.nl.


Bijlage:  Jaarverslag 2012