Meldpunten Zorg en Jeugdhulp bij ombudsman Rotterdam

(Persbericht 22 december 2014)

De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld start met ingang van 1 januari 2015 met het Meldpunt Zorg Rotterdam en het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam.

Iedere Rotterdammer die een vraag, signaal of een klacht heeft over de uitvoering van de jeugdhulp, zorg of ondersteuning door de hulpverlener, zorgaanbieder of gemeente Rotterdam kan terecht bij het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam of het Meldpunt Zorg Rotterdam.

Meldpunt Zorg Rotterdam en het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam zijn onafhankelijk

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg van hun inwoners.

De gemeenteraad van Rotterdam vindt het belangrijk dat inwoners bij een onafhankelijk (klachten)meldpunt aan kunnen kloppen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke ombudsman gevraagd hieraan invulling te geven.

Het Meldpunt Zorg Rotterdam en het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam zijn onderdeel van het bureau gemeentelijke ombudsman en zijn onafhankelijk van gemeente en zorgaanbieders.

Werkwijze van het Meldpunt Zorg Rotterdam en het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam

Bij de Meldpunten kunnen mensen hun vraag of zorg bespreken met een onafhankelijk professional.

Dat kan telefonisch, schriftelijk of in een persoonlijk gesprek. Als dat nodig is helpen de meldpunten mensen verder. Dat kan bijvoorbeeld door te adviseren over het aangaan van een gesprek met een zorgaanbieder of de gemeente, maar ook bij het indienen van een officiële klacht. Als iemand wil dat zijn melding anoniem blijft, is dat mogelijk.

Als de klacht al behandeld is door de gemeente Rotterdam of een zorgaanbieder en de melder is daarover niet tevreden, kan de ombudsman Rotterdam-Rijnmond een onderzoek instellen. Het Meldpunt Zorg Rotterdam of het Meldpunt Jeugdzorg Rotterdam draagt de klacht dan over aan de gemeentelijke ombudsman.

Rapportages en voorstellen voor verbetering

De ombudsman zal regelmatig rapportages uitbrengen over de vragen, signalen en klachten, die bij de meldpunten zijn ingediend. Als de meldpunten meerdere vragen of signalen over hetzelfde onderwerp krijgen, zal de ombudsman de zorgaanbieder en/of de gemeente hiervan op de hoogte te stellen en voorstellen voor verbetering doen.

Bereikbaarheid

Vanaf 1 januari 2015 staat op de websites www.meldpuntzorgrotterdam.nl en www.meldpuntjeugdhulprotterdam.nl informatie over de meldpunten. Via het formulier op de website kan direct een vraag, signaal of klacht worden ingediend.

De meldpunten zijn bereikbaar via het (gratis) telefoonnummer: 0800 2345 888.

Mensen kunnen ook (gratis) een brief sturen naar: Antwoordnummer 5530, 3000 VB Rotterdam of naar het kantooradres van de meldpunten: Minervahuis I, 4e etage, Meent 106, 3011 JR Rotterdam.

De ombudsman houdt elke dinsdag van 09.00 tot 11.30 uur inloopspreekuur op het adres Minervahuis I, 4e etage, Meent 106, 3011 JR Rotterdam.