Melding vermoeden misstand

Melding vermoeden misstand

Ombudsman Rotterdam-Rijnmond (ORR) is door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aangewezen als extern meldpunt voor medewerkers van de gemeente Rotterdam in het kader van de Regeling Melding Vermoeden Misstand. De gemeente is vanwege gewijzigde regelgeving bezig met het maken van een nieuwe regeling.  

Als medewerker, stagiair, zzp ‘er etc. kun je binnen de gemeente Rotterdam (bijvoorbeeld bij je leidinggevende, je directeur, de vertrouwenspersoon of de gemeentesecretaris) en bij ORR melding doen van niet-integer handelen. Wij gaan het gesprek met je aan en kijken hoe je melding het beste opgepakt kan worden.

Misstanden of voorbeelden van niet – integer werken zijn:

  • Belangenverstrengeling, onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • misbruik of lekken van informatie;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen
  • discriminatie
  • grensoverschrijdend gedrag

Hoe melden bij ORR?

Je kunt rechtstreeks bij ons terecht via:
•             telefoonnummer 0800-0802 (gratis) op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur
•             e-mail via het adres info@orr.nl

Binnen ORR is Mathilde van den Hoogen aanspreekpunt voor vermoedens van misstanden. Zij  is bereikbaar
•             op werkdagen via telefoonnummer 0800 0802 en 06 43 49 63 05 of
•             per email via mathilde.vandenhoogen@orr.nl