Melding over een ‘verward persoon’

Samenvatting onderzoek dossier 2018.7269

Bij de gemeente Capelle aan den IJssel komen meldingen binnen van een verwarde vrouw. Handhavers V. en B. van de gemeente stappen in de auto om te kijken wat er aan de hand is. Op de aangegeven plaats treffen ze een vrouw aan die aan de omschrijving voldoet. Het blijkt mevrouw A. te zijn. Op het eerste gezicht komt de vrouw op hen niet verward over, maar als ze haar aanspreken wel. Ze vragen haar daarom mee te gaan naar een beschutte plek, het wijkgebouw. Later komt de politie die mevrouw meeneemt naar het politiebureau. Daar wordt ze gezien door een arts.

Mevrouw A. dient bij de ombudsman een klacht in. Zij vindt dat de handhavers van de gemeente geen aanleiding hadden om haar aan te spreken en zich onfatsoenlijk hebben gedragen. Ze wil van de ombudsman persé een oordeel over haar klachten.

De ombudsman nodigt mevrouw A. en beide handhavers uit de gebeurtenissen toe te lichten. Hij komt tot de conclusie dat de geschetste situatie voor de handhavers voldoende aanleiding was om mevrouw A. mee te nemen naar het wijkcentrum en om ruggenspraak te houden met hulpverleners. De handhavers hebben vervolgens hun deskundig advies opgevolgd. De klacht van mevrouw A. is op dit punt ongegrond.

Voor de ombudsman is niet vast komen te staan dat de handhavers mevrouw A. fysiek hebben aangeraakt of vervelende uitspraken hebben gedaan. Wel dat zij haar belemmerd hebben om te vertrekken door dicht bij haar te gaan staan. Er waren geen getuigen en de verklaringen van betrokkenen staan tegenover elkaar. Om die reden sluit de ombudsman het onderzoek naar dit klachtonderdeel af, zonder er een oordeel over uit te spreken.

Tijdens het onderzoek bleek dat de gemeente geen registratie heeft bijgehouden van alles wat er die dag is gebeurd, ook geen verslag opgemaakt. De ombudsman vindt dat dit wel moet gebeuren. Hij beveelt de gemeente daarom aan om altijd een notitie in de gemeentelijke systemen te maken. Als de melding afgehandeld wordt, dient er een verslag gemaakt te worden van wat er is gebeurd.

In haar reactie geeft de gemeente aan dat zij dit in de toekomst zoveel mogelijk zal doen. De gemeente is bezig om een nieuw registratiesysteem aan te schaffen. Dit systeem zal hierbij helpen. De ombudsman neemt met instemming kennis van deze reactie van de gemeente.